Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
BA30W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 30W
0 đ/Cái
BA30W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-15V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 15VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-12V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 12VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA30W-220-9V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 9VAC, Công suất 30W
79,000 đ/Cái
BA20W-220-36V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 36VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-24V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 24VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái
BA20W-220-18V Biến Áp
Input (đỏ) 220VAC, Output (đen) 18VAC, Công suất 20W
69,000 đ/Cái

4D28 SMD Inductors (7)

List product List gallery

4D28-331

330UH 0.30A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,900 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

4D28-331

4D28-221

220UH 0.30A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

4D28-221

4D28-101

100UH 0.35A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,700 đ/Cái

Còn: 1494 Cái

4D28-101

4D28-680

68UH, 0.41A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,600 đ/Cái

Còn: 1995 Cái

4D28-680

4D28-470

47UH, 0.5A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

4D28-470

4D28-100

10UH, 1A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 1993 Cái

4D28-100

4D28-220

22UH, 0.7A, SMD 4.7 x 4.7 x 3.0mm

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

4D28-220
Thegioiic live support