Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
433-2B-LC Remote 433Mhz Học Lệnh
2 nút, loại remote học lệnh, sử dụng chip EV1527
0 đ/Cái
CJMCU2012 CP2102 Mạch Chuyển Đổi MicroUSB To UART TTL
Chip: CP2102, tốc độ truyền: 300bps ~ 1 Mbps, size: 16x20mm
34,000 đ/Cái
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái

4-PIN Through Hole Oscillators (16)

List product List gallery

MXO45-3C-4M0000

OSC 4.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-4M0000

MXO45-3C-7M3728

OSC 7.3728 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

MXO45-3C-7M3728

MXO45-3C-8M0000

OSC 8.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-8M0000

MXO45-3C-10M0000

OSC 10.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

MXO45-3C-10M0000

MXO45-3C-12M0000

OSC 12.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Hết hàng

MXO45-3C-12M0000

MXO45-3C-16M0000

OSC 16.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-16M0000

MXO45T-3C-20M0000

OSC 20.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 23 Cái

MXO45T-3C-20M0000

MXO45T-3C-24M0000

OSC 24.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 46 Cái

MXO45T-3C-24M0000

MXO45T-3C-25M0000

OSC 25.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

MXO45T-3C-25M0000

ACO-27.000MHZ-EK

OSC 27.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ACO-27.000MHZ-EK

ECS-100A-300

OSC XO 30.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm

15,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

ECS-100A-300

MXO45-3C-32M0000

OSC 32.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-32M0000

MXO45-3C-40M0000

OSC 40.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

MXO45-3C-40M0000

ECS-100AX-480

OSC XO 48.000MHZ TTL PC PIN, Size: 20.86x13.2mm

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ECS-100AX-480

MXO45-3C-50M0000

OSC 50.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

MXO45-3C-50M0000

MXO45-3C-80M0000

OSC 80.0000 MHz ±50ppm, size: 20.7x12.7mm, Output: HCMOS, TTL

15,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

MXO45-3C-80M0000
Thegioiic live support