Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái

4-PIN Through Hole Oscillators (16)

List product List gallery

MXO45-3C-4M0000

OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 29,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

MXO45-3C-4M0000

MXO45-3C-7M3728

OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 16 Cái

MXO45-3C-7M3728

MXO45-3C-8M0000

OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

MXO45-3C-8M0000

MXO45-3C-10M0000

OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 31,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

MXO45-3C-10M0000

MXO45-3C-12M0000

OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 32,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

MXO45-3C-12M0000

MXO45-3C-16M0000

OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 33,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

MXO45-3C-16M0000

MXO45T-3C-20M0000

OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 34,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

MXO45T-3C-20M0000

MXO45T-3C-24M0000

OSC 24.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 47 Cái

MXO45T-3C-24M0000

MXO45T-3C-25M0000

OSC 25.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 36,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

MXO45T-3C-25M0000

ACO-27.000MHZ-EK

OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ACO-27.000MHZ-EK

ECS-100A-300

OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE

Giá: 38,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

ECS-100A-300

MXO45-3C-32M0000

OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 39,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-32M0000

MXO45-3C-40M0000

OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 43 Cái

MXO45-3C-40M0000

ECS-100AX-480

OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ECS-100AX-480

MXO45-3C-50M0000

OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

MXO45-3C-50M0000

MXO45-3C-80M0000

OSC 80.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 42,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

MXO45-3C-80M0000
Thegioiic live support