Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

4-PIN Through Hole Oscillators (16)

List_product List_gallery

MXO45-3C-4M0000

OSC 4.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 29,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

MXO45-3C-4M0000

MXO45-3C-7M3728

OSC 7.3728 MHZ FULL SIZE

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 18 Cái

MXO45-3C-7M3728

MXO45-3C-8M0000

OSC 8.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 30,000 đ/Cái

Còn: 38 Cái

MXO45-3C-8M0000

MXO45-3C-10M0000

OSC 10.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 31,000 đ/Cái

Còn: 32 Cái

MXO45-3C-10M0000

MXO45-3C-12M0000

OSC 12.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 32,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

MXO45-3C-12M0000

MXO45-3C-16M0000

OSC 16.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 33,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

MXO45-3C-16M0000

MXO45T-3C-20M0000

OSC 20.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 34,000 đ/Cái

Còn: 29 Cái

MXO45T-3C-20M0000

MXO45T-3C-24M0000

OSC 24.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 35,000 đ/Cái

Còn: 45 Cái

MXO45T-3C-24M0000

MXO45T-3C-25M0000

OSC 25.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 36,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

MXO45T-3C-25M0000

ACO-27.000MHZ-EK

OSCILLATOR 27.000MHZ 5V FULL-SZ

Giá: 37,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ACO-27.000MHZ-EK

ECS-100A-300

OSC 30.000 MHZ 5.0V FULL SIZE

Giá: 38,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

ECS-100A-300

MXO45-3C-32M0000

OSC 32.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 39,000 đ/Cái

Còn: 31 Cái

MXO45-3C-32M0000

MXO45-3C-40M0000

OSC 40.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

MXO45-3C-40M0000

ECS-100AX-480

OSC 48.000 MHZ 5.0V FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

ECS-100AX-480

MXO45-3C-50M0000

OSC 50.0000 MHZ FULL SIZE

Giá: 40,000 đ/Cái

Còn: 39 Cái

MXO45-3C-50M0000

MXO45-3C-80M0000

OSC 80.000 MHZ FULL SIZE

Giá: 42,000 đ/Cái

Còn: 44 Cái

MXO45-3C-80M0000
Thegioiic-live-support