Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

4-PIN SMD C7050 Oscillators (6)

List_product List_gallery

125MHz C7050 OSC

125Mhz Oscillator, size 5x7mm

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

125MHz C7050 OSC

30MHz C7050 OSC

30Mhz Oscillator 5x7mm

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

30MHz C7050 OSC

40MHz C7050 OSC

40Mhz Oscillator, size 5x7mm

Giá: 16,000 đ/Cái

Còn: 143 Cái

40MHz C7050 OSC

50MHz C7050 OSC

50Mhz Oscillator, size 5x7mm

Giá: 17,000 đ/Cái

Còn: 70 Cái

50MHz C7050 OSC

80MHz C7050 OSC

80Mhz Oscillator, size 5x7mm

Giá: 20,000 đ/Cái

Còn: 34 Cái

80MHz C7050 OSC

100MHz C7050 OSC

100Mhz Oscillator, size 5x7mm

Giá: 21,000 đ/Cái

Còn: 139 Cái

100MHz C7050 OSC
Thegioiic-live-support