Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators (18)

List_product List_gallery

4MHz Crystal C5032

4MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 17,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

4MHz Crystal C5032

8MHz Crystal C5032

Crystal 5.0x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 83 Cái

8MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

7.3728MHz Crystal C5032

10MHz Crystal C5032

10MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

10MHz Crystal C5032

12MHz Crystal C5032

12MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 207 Cái

12MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

13.56MHz Crystal C5032

16MHz Crystal C5032

16MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 128 Cái

16MHz Crystal C5032

20MHz Crystal C5032

20MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 105 Cái

20MHz Crystal C5032

24MHz Crystal C5032

24MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 90 Cái

24MHz Crystal C5032

26MHz Crystal C5032

26MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 56 Cái

26MHz Crystal C5032

25MHz Crystal C5032

25MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 13 Cái

25MHz Crystal C5032

27MHz Crystal C5032

Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

27MHz Crystal C5032

30MHz Crystal C5032

30MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

30MHz Crystal C5032

32MHz Crystal C5032

32MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 161 Cái

32MHz Crystal C5032

48MHz Crystal C5032

48MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 41 Cái

48MHz Crystal C5032

40MHz Crystal C5032

40MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

40MHz Crystal C5032

50MHz Crystal C5032

50MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 97 Cái

50MHz Crystal C5032

80MHz Crystal C5032

80MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 19,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

80MHz Crystal C5032
Thegioiic-live-support