Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch Anh, Crystals, Oscillators > Crystals >

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators (18)

List product List gallery

4MHz Crystal C5032

4MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 17,000 đ/Cái

Còn: 36 Cái

4MHz Crystal C5032

8MHz Crystal C5032

Crystal 5.0x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 162 Cái

8MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Hết hàng

7.3728MHz Crystal C5032

10MHz Crystal C5032

10MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 120 Cái

10MHz Crystal C5032

12MHz Crystal C5032

12MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 170 Cái

12MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 26 Cái

13.56MHz Crystal C5032

16MHz Crystal C5032

16MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 103 Cái

16MHz Crystal C5032

20MHz Crystal C5032

20MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 105 Cái

20MHz Crystal C5032

24MHz Crystal C5032

24MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 89 Cái

24MHz Crystal C5032

26MHz Crystal C5032

26MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 56 Cái

26MHz Crystal C5032

25MHz Crystal C5032

25MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 35 Cái

25MHz Crystal C5032

27MHz Crystal C5032

Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 50 Cái

27MHz Crystal C5032

30MHz Crystal C5032

30MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

30MHz Crystal C5032

32MHz Crystal C5032

32MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 161 Cái

32MHz Crystal C5032

48MHz Crystal C5032

48MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 40 Cái

48MHz Crystal C5032

40MHz Crystal C5032

40MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

40MHz Crystal C5032

50MHz Crystal C5032

50MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 15,000 đ/Cái

Còn: 77 Cái

50MHz Crystal C5032

80MHz Crystal C5032

80MHz Crystal 5x3.2mm

Giá: 19,000 đ/Cái

Hết hàng

80MHz Crystal C5032
Thegioiic live support