Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Thạch anh / Crystals / Oscillators > Crystals >

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators

4-PIN SMD C5032 Crystals Oscillators (18)

List_product List_gallery

4MHz Crystal C5032

4MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 17,000 đ/Cái

Còn : 36 Cái

4MHz Crystal C5032

8MHz Crystal C5032

Crystal 5.0x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 129 Cái

8MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal C5032

7.3728MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

7.3728MHz Crystal C5032

10MHz Crystal C5032

10MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 125 Cái

10MHz Crystal C5032

12MHz Crystal C5032

12MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 212 Cái

12MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal C5032

13.56MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 26 Cái

13.56MHz Crystal C5032

16MHz Crystal C5032

16MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 143 Cái

16MHz Crystal C5032

20MHz Crystal C5032

20MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 116 Cái

20MHz Crystal C5032

24MHz Crystal C5032

24MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 93 Cái

24MHz Crystal C5032

26MHz Crystal C5032

26MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 61 Cái

26MHz Crystal C5032

25MHz Crystal C5032

25MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 42 Cái

25MHz Crystal C5032

27MHz Crystal C5032

Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 50 Cái

27MHz Crystal C5032

30MHz Crystal C5032

30MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 80 Cái

30MHz Crystal C5032

32MHz Crystal C5032

32MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 171 Cái

32MHz Crystal C5032

48MHz Crystal C5032

48MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 41 Cái

48MHz Crystal C5032

40MHz Crystal C5032

40MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 67 Cái

40MHz Crystal C5032

50MHz Crystal C5032

50MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 15,000 đ/Cái

Còn : 114 Cái

50MHz Crystal C5032

80MHz Crystal C5032

80MHz Crystal 5x3.2mm

Giá : 19,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

80MHz Crystal C5032
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support