Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

3362P Trimmer (9)

List_product List_gallery

3362P-101

100OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 297 Cái

3362P-101

3362P-501

500OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 678 Cái

3362P-501

3362P-102

1K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 260 Cái

3362P-102

3362P-202

2K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 326 Cái

3362P-202

3362P-502

5K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 443 Cái

3362P-502

3362P-103

10K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 125 Cái

3362P-103

3362P-203

20K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 480 Cái

3362P-203

3362P-503

50K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 702 Cái

3362P-503

3362P-104

100K OHM TRIMMER POTENTIOMETER CERMET 1 TURN - TOP ADJUST

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 288 Cái

3362P-104
Thegioiic-live-support