Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

3296W, 3296X, 3266W Trimmer (23)

List_product List_gallery

3296X-105

1M Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-105

3296X-504

500K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-504

3296X-204

200K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-204

3296X-104

100K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-104

3296X-503

50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-503

3296X-303

30K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-303

3296X-203

20K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-203

3296X-103

10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-103

3296X-502

5K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-502

3296X-102

1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-102

3296X-501

500 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-501

3296X-101

100 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Side Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Hàng còn: 0

3296X-101

3296W-101

100 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1035 Cái

3296W-101

3296W-501

500 Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 478 Cái

3296W-501

3296W-102

1K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1403 Cái

3296W-102

3296W-202

2K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1067 Cái

3296W-202

3296W-502

5k Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,800 đ/Cái

Còn: 1429 Cái

3296W-502

3296W-103

10K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1092 Cái

3296W-103

3296W-203

20K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 673 Cái

3296W-203

3296W-503

50K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 1315 Cái

3296W-503

3296W-104

100K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 597 Cái

3296W-104

3296W-504

500K Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

3296W-504

3296W-105

1M Ohm 0.5W, 1/2W PC Pins Through Hole Trimmer Potentiometer Cermet 25 Turn Top Adjustment

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 500 Cái

3296W-105
Thegioiic-live-support