Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Sợi Quang 5MM
Đường kính 5mm, độ giảm ánh sáng: 250dB/km, bước sóng: 390-760nm
0 đ/Cái
Tụ Kẹo Nâu CBB21-103J-630V
10nF 630VDC metallized film cap
1,000 đ/Cái
S8FS-C15024J Nguồn Xung 24V6.5A 150W
Vào: 100-120VAC hoặc 200-240VAC, ra: 24VDC 6.5A 150W
540,000 đ/Cái
Cổng Chia Enthernet Cái Cái 1 To 2 RJ45
Cổng chia enthernet cái cái RJ45, size: 2.8x2.2cm
7,200 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 2 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, A PIN 6 to B PIN 7 size: 44x13mm
24,000 đ/Cái
Cổng RJ45 Đực To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 53x35mm
40,000 đ/Cái
MR20060-AC Quạt Hút Khói
Model 20060-AC, 220-240V, 50/60Hz
260,000 đ/Cái
Còn: 10 Cái
Cổng RJ45 Cái To 8 Pins Scew Terminal
Cổng chuyển đổi RJ45 To terminal block, size: 38x32mm
60,000 đ/Cái

3.96mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

Terminal Block 12Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 12P-3.96-HT3.96-V, 12pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 12Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.96-HT3.96-V, 10pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.96-HT3.96-V, 9pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.96-HT3.96-V, 8pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.96-HT3.96-V, 7pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.96-HT3.96-V, 6pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.96-HT3.96-V, 5pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.96-HT3.96-V, 4pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.96-HT3.96-V, 3pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 3.96 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.96-HT3.96-V, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 3.96 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 10P-HT3.96-L, 10pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

8,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 10Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 9Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 9P-HT3.96-L, 9pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

7,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 9Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 8Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 8P-HT3.96-L, 8pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

6,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 8Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 7P-HT3.96-L, 7pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

5,900 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 6P-HT3.96-L, 6pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

5,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 6Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 5P-HT3.96-L, 5pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

4,100 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 4P-HT3.96-L, 4pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

3,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 4Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 3P-HT3.96-L, 3pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

2,400 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.96 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 3.96 Chân Cong

P/N: 2P-HT3.96-L, 2pin, pitch: 3.96mm, 300V, 10A

1,700 đ/Bộ(M+FM)

Hết hàng

Terminal Block 2Pin 3.96 Chân Cong
Thegioiic live support