Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

3.96mm Connectors (12)

List_product List_gallery

3P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 3 Pins

Giá: 1,500 đ/Bộ

Còn: 1000 Bộ

3P-VH3.96MM

8P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 8 Pins

Giá: 3,300 đ/Bộ

Còn: 300 Bộ

8P-VH3.96MM

6P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 6 Pins

Giá: 2,600 đ/Bộ

Còn: 266 Bộ

6P-VH3.96MM

4P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 4 Pins

Giá: 1,900 đ/Bộ

Còn: 221 Bộ

4P-VH3.96MM

2P-VH3.96MM

Pitch 3.96mm, 7A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC, 2 Pins

Giá: 1,200 đ/Bộ

Còn: 1000 Bộ

2P-VH3.96MM

10-PIN Molex connector 41792

3.96mm, 6A, 250VAC, -25 deg C ~+85 deg C, 10 Pins

Giá: 1,700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

10-PIN Molex connector 41792

8P-CH3.96MM

8Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 989 Cái

8P-CH3.96MM

6P-CH3.96MM

6Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 975 Cái

6P-CH3.96MM

5P-CH3.96MM

5Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 999 Cái

5P-CH3.96MM

4P-CH3.96MM

4Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 265 Cái

4P-CH3.96MM

3P-CH3.96MM

3Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 940 Cái

3P-CH3.96MM

2P-CH3.96MM

2Pins, Pitch 3.96mm, 6A, 250VAC, -25ºC ~+85ºC

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 669 Cái

2P-CH3.96MM
Thegioiic-live-support