Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
0 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái
Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3
Mạch led có thể đeo, đường kính: 44mm
348,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến For MicroBit
Nguồn: 3VDC, tương thích microbit
596,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ For MicroBit
Nguồn: 4.5-6VDC, dòng điều khiển động cơ: 5mA, size: 67x61mm
314,000 đ/Cái
Breakout Board For MicroBit
Nguồn 3V, tương thích với board Micro:bit, size: 60x40mm
142,000 đ/Cái
Mạch Ổn Áp 3 Ngõ Ra
Vào: 6-12VDC, ra: 3.3V 5V 800mA(dòng tải<800mA) 12V(đầu vào 12V), size: 4.5x4.5cm
24,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến Siêu Âm V2.0
Nguồn: 5VDC, khoảng cách phát hiện: 2-500cm, độ chính xác: 3mm
86,000 đ/Cái

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.81-TB1-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 3530 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 541 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.81-TB1-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1121 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.81-TB1-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1493 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.81-TB1-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 2178 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.81-TB1-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1109 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.81-TB1-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1221 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.81-TB1-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 900 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.81-TB1-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1596 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 11P-3.81-TB1-V, 11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 473 Bộ(M+FM)

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 12P-3.81-TB1-V, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 193 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 2P-3.81-TB1-L, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 2929 Bộ(M+FM)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 3P-3.81-TB1-L, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 339 Bộ(M+FM)

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 4P-3.81-TB1-L, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1330 Bộ(M+FM)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 5P-3.81-TB1-L, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1134 Bộ(M+FM)

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 6P-3.81-TB1-L, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 240 Bộ(M+FM)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 2P-3.81-TB2-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,500 đ/Set(M+F)

Còn: 70 Set(M+F)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 7P-3.81-TB1-L, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1688 Bộ(M+FM)

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 8P-3.81-TB1-L, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 279 Bộ(M+FM)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 4P-3.81-TB2-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,900 đ/Set(M+F)

Còn: 99 Set(M+F)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 9P-3.81-TB1-L, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 1212 Bộ(M+FM)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 5P-3.81-TB2-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 10P-3.81-TB1-L, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

11,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 130 Bộ(M+FM)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 6P-3.81-TB2-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,900 đ/Set(M+F)

Còn: 49 Set(M+F)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 12P-3.81-TB1-L, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,500 đ/Bộ(M+FM)

Còn: 486 Bộ(M+FM)

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 7P-3.81-TB2-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 8P-3.81-TB2-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

16,500 đ/Set(M+F)

Còn: 62 Set(M+F)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 9P-3.81-TB2-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

17,900 đ/Set(M+F)

Còn: 69 Set(M+F)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 10P-3.81-TB2-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

19,500 đ/Set(M+F)

Còn: 3 Set(M+F)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Thegioiic live support