Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Cảm Biến 4 In 1 Raspberry Arduino
Mạch cảm biến: Nhiệt độ, Độ cao, Áp suất, Ánh sáng, Hỗ trợ: Raspberry Pi B+, Arduino
0 đ/Cái
Mạch Shield IO Cảm Biến Raspberry B+
Hỗ trợ: Raspberry B+, Ra: 5V 0.5A, Giao tiếp SPI UART
275,000 đ/Cái
Nano To UNO Shield Adapter Board
Nguồn vào: 7-12VDC, Dòng làm việc: 0.5A, Kích thước: 9.5 cm x 5.3 cm x 1.3 cm
103,000 đ/Cái
MJD122T4G
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
3,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mạch Ổn Áp 5V
Vào: 9-15VDC, Ra: 5V 5A, Công suất: 25W
137,000 đ/Cái
Mạch Phát Nhạc Qua Bluetooth 4.1
Nguồn: 3.7-5VDC, Công suất: 3W, Kích thước: 45x41mm
100,000 đ/Cái
Máy Đo Nhiệt Độ
Điện áp: 220VAC, Nhiệt độ đo: -50~110 độ C
95,000 đ/Cái
Mạch Thu Phát RF Zigbee UART CC2530+PA V2
Điện áp: 2.8-3.5VDC, Tần số: 2.4GHz, Khoảng cách truyền: 1000m
288,000 đ/Cái

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (29)

List product List gallery

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 2P-3.81-TB1-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 3623 Cái

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 3P-3.81-TB1-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 712 Cái

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 4P-3.81-TB1-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Cái

Còn: 1150 Cái

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 5P-3.81-TB1-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 1610 Cái

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 6P-3.81-TB1-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 2229 Cái

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 7P-3.81-TB1-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1229 Cái

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 9P-3.81-TB1-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1322 Cái

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 8P-3.81-TB1-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 984 Cái

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 10P-3.81-TB1-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,500 đ/Cái

Còn: 1598 Cái

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

P/N: 11P-3.81-TB1-V, 11pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,000 đ/Cái

Còn: 603 Cái

Terminal Block 11Pin 3.81 Chân Thẳng

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 2P-3.81-TB1-L, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

3,000 đ/Cái

Còn: 3481 Cái

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 3P-3.81-TB1-L, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

4,000 đ/Cái

Còn: 674 Cái

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 4P-3.81-TB1-L, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,000 đ/Cái

Còn: 1596 Cái

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 5P-3.81-TB1-L, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,500 đ/Cái

Còn: 1275 Cái

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 6P-3.81-TB1-L, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

7,500 đ/Cái

Còn: 484 Cái

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 2P-3.81-TB2-V, 2pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

5,500 đ/Set(M+F)

Còn: 70 Set(M+F)

Terminal Block 2Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 7P-3.81-TB1-L, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,500 đ/Cái

Còn: 1778 Cái

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 3P-3.81-TB2-V, 3pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

6,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 3Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 8P-3.81-TB1-L, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

9,500 đ/Cái

Còn: 570 Cái

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 4P-3.81-TB2-V, 4pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

8,900 đ/Set(M+F)

Còn: 94 Set(M+F)

Terminal Block 4Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 9P-3.81-TB1-L, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,500 đ/Cái

Còn: 1383 Cái

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 5P-3.81-TB2-V, 5pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

10,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 10P-3.81-TB1-L, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

11,500 đ/Cái

Còn: 331 Cái

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 6P-3.81-TB2-V, 6pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

12,900 đ/Set(M+F)

Còn: 44 Set(M+F)

Terminal Block 6Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

P/N: 12P-3.81-TB1-L, 12pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

13,500 đ/Cái

Còn: 551 Cái

Terminal Block 12Pin 3.81 Chân Cong

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 7P-3.81-TB2-V, 7pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

14,500 đ/Set(M+F)

Hết hàng

Terminal Block 7Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 8P-3.81-TB2-V, 8pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

16,500 đ/Set(M+F)

Còn: 57 Set(M+F)

Terminal Block 8Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 9P-3.81-TB2-V, 9pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

17,900 đ/Set(M+F)

Còn: 69 Set(M+F)

Terminal Block 9Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc

P/N: 10P-3.81-TB2-V, 10pin, pitch: 3.81mm, 300V, 10A

19,500 đ/Set(M+F)

Còn: 21 Set(M+F)

Terminal Block 10Pin 3.81 Chân Thẳng Vặn Ốc
Thegioiic live support