Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

3.81mm Terminal Plug-in Hàn PCB (29)

List product List gallery

2P-3.81-TB1-V

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

3,000 đ/Cái

Còn: 3654 Cái

2P-3.81-TB1-V

3P-3.81-TB1-V

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

4,000 đ/Cái

Còn: 743 Cái

3P-3.81-TB1-V

4P-3.81-TB1-V

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

5,000 đ/Cái

Còn: 176 Cái

4P-3.81-TB1-V

5P-3.81-TB1-V

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

6,500 đ/Cái

Còn: 1517 Cái

5P-3.81-TB1-V

6P-3.81-TB1-V

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

7,500 đ/Cái

Còn: 2361 Cái

6P-3.81-TB1-V

7P-3.81-TB1-V

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

8,500 đ/Cái

Còn: 1144 Cái

7P-3.81-TB1-V

9P-3.81-TB1-V

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

10,500 đ/Cái

Còn: 1222 Cái

9P-3.81-TB1-V

8P-3.81-TB1-V

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

9,500 đ/Cái

Còn: 926 Cái

8P-3.81-TB1-V

10P-3.81-TB1-V

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

12,500 đ/Cái

Còn: 1598 Cái

10P-3.81-TB1-V

12P-3.81-TB1-V

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

13,000 đ/Cái

Còn: 474 Cái

12P-3.81-TB1-V

2P-3.81-TB1-L

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

3,000 đ/Cái

Còn: 3101 Cái

2P-3.81-TB1-L

3P-3.81-TB1-L

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

4,000 đ/Cái

Còn: 580 Cái

3P-3.81-TB1-L

4P-3.81-TB1-L

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

5,000 đ/Cái

Còn: 609 Cái

4P-3.81-TB1-L

5P-3.81-TB1-L

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

6,500 đ/Cái

Còn: 1225 Cái

5P-3.81-TB1-L

6P-3.81-TB1-L

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

7,500 đ/Cái

Còn: 319 Cái

6P-3.81-TB1-L

2P-3.81-TB2-V

2Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

5,500 đ/Set(M+F)

Còn: 82 Set(M+F)

2P-3.81-TB2-V

7P-3.81-TB1-L

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

8,500 đ/Cái

Còn: 1688 Cái

7P-3.81-TB1-L

3P-3.81-TB2-V

3Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

6,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

3P-3.81-TB2-V

8P-3.81-TB1-L

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

9,500 đ/Cái

Còn: 673 Cái

8P-3.81-TB1-L

4P-3.81-TB2-V

4Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

8,900 đ/Set(M+F)

Còn: 94 Set(M+F)

4P-3.81-TB2-V

9P-3.81-TB1-L

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

10,500 đ/Cái

Còn: 1388 Cái

9P-3.81-TB1-L

5P-3.81-TB2-V

5Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

10,900 đ/Set(M+F)

Hết hàng

5P-3.81-TB2-V

10P-3.81-TB1-L

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

11,500 đ/Cái

Còn: 375 Cái

10P-3.81-TB1-L

6P-3.81-TB2-V

6Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

12,900 đ/Set(M+F)

Còn: 44 Set(M+F)

6P-3.81-TB2-V

12P-3.81-TB1-L

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

13,500 đ/Cái

Còn: 578 Cái

12P-3.81-TB1-L

7P-3.81-TB2-V

7Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

14,500 đ/Set(M+F)

Hết hàng

7P-3.81-TB2-V

8P-3.81-TB2-V

8Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

16,500 đ/Set(M+F)

Còn: 57 Set(M+F)

8P-3.81-TB2-V

9P-3.81-TB2-V

9Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

17,900 đ/Set(M+F)

Còn: 69 Set(M+F)

9P-3.81-TB2-V

10P-3.81-TB2-V

10Pin Pluggable Terminal Block, 3.81mm pitch, 28-16 AWG wire

19,500 đ/Set(M+F)

Còn: 21 Set(M+F)

10P-3.81-TB2-V
Thegioiic live support