Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

3.81mm Plug-in Terminal Blocks (26)

List_product List_gallery

10P-3.81-TB2-V

10Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 12,000 đ/Cái

Còn: 67 Cái

10P-3.81-TB2-V

9P-3.81-TB2-V

9Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

9P-3.81-TB2-V

8P-3.81-TB2-V

8Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 79 Cái

8P-3.81-TB2-V

6P-3.81-TB2-V

6Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 65 Cái

6P-3.81-TB2-V

4P-3.81-TB2-V

4Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

4P-3.81-TB2-V

2P-3.81-TB2-V

2Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

2P-3.81-TB2-V

2P-3.81-TB1-V

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 274 Cái

2P-3.81-TB1-V

3P-3.81-TB1-V

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 963 Cái

3P-3.81-TB1-V

4P-3.81-TB1-V

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 869 Cái

4P-3.81-TB1-V

5P-3.81-TB1-V

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1567 Cái

5P-3.81-TB1-V

6P-3.81-TB1-V

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 686 Cái

6P-3.81-TB1-V

7P-3.81-TB1-V

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 1169 Cái

7P-3.81-TB1-V

9P-3.81-TB1-V

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 1272 Cái

9P-3.81-TB1-V

8P-3.81-TB1-V

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 953 Cái

8P-3.81-TB1-V

10P-3.81-TB1-V

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 257 Cái

10P-3.81-TB1-V

12P-3.81-TB1-V

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 13,000 đ/Cái

Còn: 552 Cái

12P-3.81-TB1-V

2P-3.81-TB1-L

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1285 Cái

2P-3.81-TB1-L

3P-3.81-TB1-L

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 960 Cái

3P-3.81-TB1-L

4P-3.81-TB1-L

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 1310 Cái

4P-3.81-TB1-L

5P-3.81-TB1-L

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1448 Cái

5P-3.81-TB1-L

6P-3.81-TB1-L

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 141 Cái

6P-3.81-TB1-L

7P-3.81-TB1-L

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 1688 Cái

7P-3.81-TB1-L

8P-3.81-TB1-L

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 901 Cái

8P-3.81-TB1-L

9P-3.81-TB1-L

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 1395 Cái

9P-3.81-TB1-L

10P-3.81-TB1-L

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 517 Cái

10P-3.81-TB1-L

12P-3.81-TB1-L

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 13,000 đ/Cái

Còn: 617 Cái

12P-3.81-TB1-L
Thegioiic-live-support