Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 5mm
30 răng, lỗ 5mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
FM-1.27-2X40-SMD
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15,000 đ/Cái
RJ11-4P4C-FM
Modular Plug Network Cable Connector Clear 6Pins-Female
1,300 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
165,000 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái

3.81mm Plug-in Terminal Blocks (26)

List product List gallery

10P-3.81-TB2-V

10Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 12,000 đ/Cái

Còn: 65 Cái

10P-3.81-TB2-V

9P-3.81-TB2-V

9Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 80 Cái

9P-3.81-TB2-V

8P-3.81-TB2-V

8Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 79 Cái

8P-3.81-TB2-V

6P-3.81-TB2-V

6Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 64 Cái

6P-3.81-TB2-V

4P-3.81-TB2-V

4Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 100 Cái

4P-3.81-TB2-V

2P-3.81-TB2-V

2Pin Pluggable Terminal Blocks 3.81mm pitch Plug 28-16 AWG Screw

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 95 Cái

2P-3.81-TB2-V

2P-3.81-TB1-V

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 765 Cái

2P-3.81-TB1-V

3P-3.81-TB1-V

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 963 Cái

3P-3.81-TB1-V

4P-3.81-TB1-V

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 864 Cái

4P-3.81-TB1-V

5P-3.81-TB1-V

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1557 Cái

5P-3.81-TB1-V

6P-3.81-TB1-V

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 1681 Cái

6P-3.81-TB1-V

7P-3.81-TB1-V

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 1169 Cái

7P-3.81-TB1-V

9P-3.81-TB1-V

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 1272 Cái

9P-3.81-TB1-V

8P-3.81-TB1-V

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 953 Cái

8P-3.81-TB1-V

10P-3.81-TB1-V

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 1084 Cái

10P-3.81-TB1-V

12P-3.81-TB1-V

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá: 13,000 đ/Cái

Còn: 542 Cái

12P-3.81-TB1-V

2P-3.81-TB1-L

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 2742 Cái

2P-3.81-TB1-L

3P-3.81-TB1-L

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 847 Cái

3P-3.81-TB1-L

4P-3.81-TB1-L

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 1248 Cái

4P-3.81-TB1-L

5P-3.81-TB1-L

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 6,000 đ/Cái

Còn: 1431 Cái

5P-3.81-TB1-L

6P-3.81-TB1-L

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 7,000 đ/Cái

Còn: 131 Cái

6P-3.81-TB1-L

7P-3.81-TB1-L

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 8,000 đ/Cái

Còn: 1688 Cái

7P-3.81-TB1-L

8P-3.81-TB1-L

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 9,000 đ/Cái

Còn: 829 Cái

8P-3.81-TB1-L

9P-3.81-TB1-L

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 10,000 đ/Cái

Còn: 1395 Cái

9P-3.81-TB1-L

10P-3.81-TB1-L

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 11,000 đ/Cái

Còn: 511 Cái

10P-3.81-TB1-L

12P-3.81-TB1-L

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A, Right Angle

Giá: 13,000 đ/Cái

Còn: 593 Cái

12P-3.81-TB1-L
Thegioiic live support