Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

3.81mm Plug-in Teminal Block (16)

List_product List_gallery

3.81mm 12pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 13,500 đ/Cái

Còn : 365 Cái

3.81mm 12pin Terminal Block

3.81mm 10pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 387 Cái

3.81mm 10pin Terminal Block

3.81mm 8pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 10,500 đ/Cái

Còn : 510 Cái

3.81mm 8pin Terminal Block

3.81mm 6pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 372 Cái

3.81mm 6pin Terminal Block

3.81mm 5pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 263 Cái

3.81mm 5pin Terminal Block

3.81mm 4pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 554 Cái

3.81mm 4pin Terminal Block

3.81mm 3pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 482 Cái

3.81mm 3pin Terminal Block

3.81mm 2pin Terminal Block

Terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 974 Cái

3.81mm 2pin Terminal Block

3.81mm 12pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 15,900 đ/Cái

Còn : 181 Cái

3.81mm 12pin R/A Terminal Block

3.81mm 10pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 147 Cái

3.81mm 10pin R/A Terminal Block

3.81mm 8pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 10,500 đ/Cái

Còn : 231 Cái

3.81mm 8pin R/A Terminal Block

3.81mm 6pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 23 Cái

3.81mm 6pin R/A Terminal Block

3.81mm 5pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 7,500 đ/Cái

Còn : 539 Cái

3.81mm 5pin R/A Terminal Block

3.81mm 4pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 390 Cái

3.81mm 4pin R/A Terminal Block

3.81mm 3pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 151 Cái

3.81mm 3pin R/A Terminal Block

3.81mm 2pin R/A Terminal Block

Right angle terminal Block, Voltage: 300V; Current: 10A; 3.81mm pitch

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 132 Cái

3.81mm 2pin R/A Terminal Block
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support