Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

3.81mm Plug-in Teminal Block (19)

List_product List_gallery

2P-3.81 Pluggable Terminal Block

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 899 Cái

2P-3.81 Pluggable Terminal Block

3P-3.81 Pluggable Terminal Block

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 254 Cái

3P-3.81 Pluggable Terminal Block

4P-3.81 Pluggable Terminal Block

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 136 Cái

4P-3.81 Pluggable Terminal Block

5P-3.81 Pluggable Terminal Block

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 260 Cái

5P-3.81 Pluggable Terminal Block

6P-3.81 Pluggable Terminal Block

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 8,000 đ/Cái

Còn : 361 Cái

6P-3.81 Pluggable Terminal Block

7P-3.81 Pluggable Terminal Block

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 1048 Cái

7P-3.81 Pluggable Terminal Block

9P-3.81 Pluggable Terminal Block

9 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 10,000 đ/Cái

Còn : 390 Cái

9P-3.81 Pluggable Terminal Block

8P-3.81 Pluggable Terminal Block

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 318 Cái

8P-3.81 Pluggable Terminal Block

10P-3.81 Pluggable Terminal Block

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 11,000 đ/Cái

Còn : 362 Cái

10P-3.81 Pluggable Terminal Block

12P-3.81 Pluggable Terminal Block

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A pluggable terminal block

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 213 Cái

12P-3.81 Pluggable Terminal Block

2P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

2 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 939 Cái

2P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

3P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

3 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 4,500 đ/Cái

Còn : 787 Cái

3P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

4P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

4 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 6,000 đ/Cái

Còn : 614 Cái

4P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

5P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

5 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 7,000 đ/Cái

Còn : 266 Cái

5P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

6P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

6 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 8,000 đ/Cái

Còn : 300 Cái

6P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

7P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

7 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 9,000 đ/Cái

Còn : 195 Cái

7P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

8P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

8 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 10,500 đ/Cái

Còn : 207 Cái

8P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

10P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

10 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 12,000 đ/Cái

Còn : 26 Cái

10P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

12P-3.81-RA Pluggable Terminal Block

12 pins, 3.81MM, 300V, 10A Right Angle pluggable terminal Block

Giá : 15,900 đ/Cái

Còn : 134 Cái

12P-3.81-RA Pluggable Terminal Block
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support