Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

3.2inch LCD (13)

List product List gallery

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

320*240 TFT, IC ILI9341, giao tiếp SPI, 8pins

267,000 đ/Cái

Còn: 3 Cái

LCD 3.2Inch ILI9341 Giao Tiếp SPI

LCD 3.2inch Hỗ Trợ MEGA2560

480x320 TFT, IC ILI9481, 3.3~-5VDC, 36pins

185,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch Hỗ Trợ MEGA2560

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

400x240 TFT, USART, cấu hình GPU, 4.75~7VDC

379,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch HMI Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

480x320 TFT LCD Shield Arduino, 16bit, 3.3~5VDC, 40Pins, IC SSD1289

250,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

LCD 3.2inch SSD1289 Cảm Ứng Điện Trở

HY32D LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

320*240 TFT, IC ILI9325, giao tiếp SPI, 3.3~5VDC, 34pins

329,000 đ/Cái

Còn: 2 Cái

HY32D LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

279,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9325, 3.3~5VDC, 34pins

299,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch ILI9325 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

320*240 TFT cảm ứng điện trở, IC ILI9341, 3.3~5 VDC, 26pins

259,000 đ/Cái

Còn: 9 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Hỗ Trợ Raspberry Pi

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

259,000 đ/Cái

Còn: 17 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 34Pin

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

199,000 đ/Cái

Còn: 7 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 40Pin V2

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 32Pin

320x240 TFT, IC: ILI9341, 3.3~5VDC

199,000 đ/Cái

Còn: 8 Cái

LCD 3.2inch ILI9341 Cảm Ứng Điện Trở 32Pin

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: ILI9320, 3.3~5VDC, 37Pin

199,000 đ/Cái

Còn: 12 Cái

LCD 3.2inch ILI9320 Cảm Ứng Điện Trở

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở

320x240 TFT, IC: HX8352B, 3.3~5VDC, 32Pin

199,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 3.2inch HX8352B Cảm Ứng Điện Trở
Thegioiic live support