Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

2W Through hole resistor (41)

List_product List_gallery

0.22 Ohm 2W

0.22 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 122 Cái

0.22 Ohm 2W

0.5 Ohm 2W

0.5 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

0.5 Ohm 2W

1 Ohm 2W

1 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

1 Ohm 2W

2.2 Ohm 2W

2.2 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 937 Cái

2.2 Ohm 2W

4.7 Ohm 2W

4.7 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 940 Cái

4.7 Ohm 2W

5.6 Ohm 2W

5.6 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 998 Cái

5.6 Ohm 2W

6.8 Ohm 2W

6.8 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 980 Cái

6.8 Ohm 2W

10 Ohm 2W

10 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 773 Cái

10 Ohm 2W

15 Ohm 2W 5%

15 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

15 Ohm 2W 5%

22 Ohm 2W 5%

22 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 956 Cái

22 Ohm 2W 5%

33 Ohm 2W

33Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 994 Cái

33 Ohm 2W

47 Ohm 2W

47 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

47 Ohm 2W

56 Ohm 2W

56Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 996 Cái

56 Ohm 2W

68 Ohm 2W

68 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

68 Ohm 2W

100 Ohm 2W

100 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 812 Cái

100 Ohm 2W

120 Ohm 2W

120 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

120 Ohm 2W

150 Ohm 2W 5%

150 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 960 Cái

150 Ohm 2W 5%

220 Ohm 2W

220 Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 883 Cái

220 Ohm 2W

330 Ohm 2W 5%

330 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 73 Cái

330 Ohm 2W 5%

470 Ohm 2W

470 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 462 Cái

470 Ohm 2W

560 Ohm 2W

560 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

560 Ohm 2W

680 Ohm 2W

680 Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

680 Ohm 2W

1K Ohm 2W

1KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 915 Cái

1K Ohm 2W

1.2K Ohm 2W

1.2KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 999 Cái

1.2K Ohm 2W

1.5K Ohm 2W

1.5K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

1.5K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 9950 Cái

2.2K Ohm 2W

3.3K Ohm 2W

3.3K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1200 Cái

3.3K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 970 Cái

4.7K Ohm 2W

5.6K Ohm 2W

5.6KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

5.6K Ohm 2W

6.8K Ohm 2W 5%

6.8K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

6.8K Ohm 2W 5%

10K Ohm 2W 5%

10K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 925 Cái

10K Ohm 2W 5%

15K Ohm 2W

15K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 970 Cái

15K Ohm 2W

22K Ohm 2W

22K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

22K Ohm 2W

33K Ohm 2W

33K Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

33K Ohm 2W

47K Ohm 2W

47KOhm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

47K Ohm 2W

56K Ohm 2W

56K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 980 Cái

56K Ohm 2W

68K Ohm 2W

68K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 994 Cái

68K Ohm 2W

100K Ohm 2W

100K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 912 Cái

100K Ohm 2W

220K Ohm 2W

220K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

220K Ohm 2W

330K Ohm 2W

330K Ohm 2W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

330K Ohm 2W
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support