Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

2W Through hole resistor (40)

List_product List_gallery

R50-5W

0.5Ohm 5W 5% Wirewound Resistor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 200 Cái

R50-5W

0.22R 2W 5%

0.22Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 200 Cái

0.22R 2W 5%

470K 2W 5%

470KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 980 Cái

470K 2W 5%

330K 2W 5%

330KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

330K 2W 5%

220K 2W 5%

220KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

220K 2W 5%

100K 2W 5%

100KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 972 Cái

100K 2W 5%

68K 2W 5%

68KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 999 Cái

68K 2W 5%

56K 2W 5%

56KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

56K 2W 5%

47K 2W 5%

47KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

47K 2W 5%

33K 2W 5%

33KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

33K 2W 5%

22K 2W 5%

22KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

22K 2W 5%

15K 2W 5%

15KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

15K 2W 5%

10K 2W 5%

10KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 987 Cái

 10K 2W 5%

6.8K 2W 5%

6.8KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

6.8K 2W 5%

5.6K 2W 5%

5.6KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

5.6K 2W 5%

4.7K 2W 5%

4.7KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 970 Cái

4.7K 2W 5%

3.3K 2W 5%

3.3KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 990 Cái

3.3K 2W 5%

2.2K 2W 5%

2.2KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 9980 Cái

2.2K 2W 5%

1.5K 2W 5%

1.5KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

1.5K 2W 5%

1.2K 2W 5%

1.2KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

1.2K 2W 5%

1K 2W 5%

1KOhm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 980 Cái

1K 2W 5%

680R 2W 5%

680Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

680R 2W 5%

560R 2W 5%

560Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

560R 2W 5%

470R 2W 5%

470Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 999 Cái

470R 2W 5%

330R 2W 5%

330Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 81 Cái

330R 2W 5%

220R 2W 5%

220Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 930 Cái

220R 2W 5%

150R 2W 5%

150Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

150R 2W 5%

120R 2W 5%

120Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

120R 2W 5%

100R 2W 5%

100Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 986 Cái

100R 2W 5%

68R 2W 5%

68Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

68R 2W 5%

56R 2W 5%

56Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 996 Cái

56R 2W 5%

47R 2W 5%

47Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

47R 2W 5%

33R 2W 5%

33Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 996 Cái

33R 2W 5%

22R 2W 5%

22Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

22R 2W 5%

15R 2W 5%

15Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

15R 2W 5%

10R 2W 5%

10Ohm 2W 5% Through hole resistor

Giá : 700 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

10R 2W 5%
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support