Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
PT15-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
PT06-A101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Chỉnh Ngang
100 Ohm, 0.1W, Sai số: ±20%, Side Adjustment Trimmer
4,000 đ/Cái
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
205,000 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái

2.54mm Terminal Plug-in Hàn PCB (19)

List product List gallery

8P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 8Pin 2.54

7P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 7Pin 2.54

6P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 6Pin 2.54

5P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 5Pin 2.54

4P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 4Pin 2.54

3P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 3Pin 2.54

2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 2Pin 2.54

1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141V Terminal Block Thẳng Đứng 1Pin 2.54

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,500 đ/Cái

Hết hàng

11P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 11Pin 2.54

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

10,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 10Pin 2.54

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,500 đ/Cái

Hết hàng

9P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 9Pin 2.54

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

9,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 8Pin 2.54

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

8,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 7Pin 2.54

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

7,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 6Pin 2.54

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

6,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 5Pin 2.54

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

5,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 4Pin 2.54

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

4,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 3Pin 2.54

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

3,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 2Pin 2.54

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54

150V 2A, pitch 2.54mm chân thẳng, 26-20AWG

2,000 đ/Cái

Hết hàng

1P-KF141R Terminal Block Nằm Ngang 1Pin 2.54
Thegioiic live support