Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

2.54mm Connectors (54)

List product List gallery

9P-KF2510-L Header

9Pins, 2.54mm đầu đực chân cong, 4A, 250V

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

9P-KF2510-L Header

10P-KF2510-L Header

10Pins, 2.54mm đầu đực chân cong, 4A, 250V

Giá: 2,700 đ/Cái

Hết hàng

10P-KF2510-L Header

7P-KF2510-L Header

7Pins, 2.54mm đầu đực chân cong, 4A, 250V

Giá: 1,600 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

7P-KF2510-L Header

12P-KF2510 Header

12Pins, 2.54mm Đầu Đực Chân Thẳng, 4A, 250V

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

12P-KF2510 Header

9P-KF2510 Header

9Pins, 2.54mm Đầu Đực Chân Thẳng, 4A, 250V

Giá: 2,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

9P-KF2510 Header

KF2510 Terminal

KF2510 terminal dùng cho Female

Giá: 1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 737 Gói(10pcs)

KF2510 Terminal

4P-KF2510-L Header

4Pins, 2.54mm đầu đực chân cong, 4A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 995 Gói(2pcs)

4P-KF2510-L Header

10P-KF2510 Header

10 Chân, 2.54mm Đầu Đực Chân Thẳng, 4A, 250V

Giá: 2,200 đ/gói (2 cái)

Còn: 170 gói (2 cái)

10P-KF2510 Header

10P-FM-KF2510

10Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 287 Gói(4pcs)

10P-FM-KF2510

9P-FM-KF2510

9Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 305 Gói(4pcs)

9P-FM-KF2510

8P-FM-KF2510

8Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 284 Gói(4pcs)

8P-FM-KF2510

7P-FM-KF2510

7Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 189 Gói(4pcs)

7P-FM-KF2510

6P-FM-KF2510

6Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 283 Gói(4pcs)

6P-FM-KF2510

5P-FM-KF2510

5Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 193 Gói(4pcs)

5P-FM-KF2510

4P-FM-KF2510

4Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,100 đ/Gói(4pcs)

Còn: 276 Gói(4pcs)

4P-FM-KF2510

3P-FM-KF2510

3Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 95 Gói(4pcs)

3P-FM-KF2510

2P-FM-KF2510

2Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 395 Gói(4pcs)

2P-FM-KF2510

12P-XH2.54-FM

12Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 3,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 745 Gói(4pcs)

12P-XH2.54-FM

11P-XH2.54-FM

11Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 750 Gói(4pcs)

11P-XH2.54-FM

10P-XH2.54-FM

10Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 827 Gói(4pcs)

10P-XH2.54-FM

9P-XH2.54-FM

9Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 988 Gói(4pcs)

9P-XH2.54-FM

8P-XH2.54-FM

8Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1718 Gói(4pcs)

8P-XH2.54-FM

7P-XH2.54-FM

7Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1248 Gói(4pcs)

7P-XH2.54-FM

6P-XH2.54-FM

6Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1302 Gói(4pcs)

6P-XH2.54-FM

5P-XH2.54-FM

5Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1353 Gói(4pcs)

5P-XH2.54-FM

4P-XH2.54-FM

4Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1220 Gói(4pcs)

4P-XH2.54-FM

3P-XH2.54-FM

3Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1326 Gói(4pcs)

3P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-FM

2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 1356 Gói(4pcs)

2P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-V

2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 1961 Gói(2cái)

2P-XH2.54-V

3P-XH2.54-V

3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 261 Gói(2cái)

3P-XH2.54-V

4P-XH2.54-V

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 1078 Gói(2cái)

4P-XH2.54-V

5P-XH2.54-V

5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1924 Gói(2cái)

5P-XH2.54-V

6P-XH2.54-V

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 588 Gói(2cái)

6P-XH2.54-V

7P-XH2.54-V

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1331 Gói(2cái)

7P-XH2.54-V

8P-XH2.54-V

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 718 Gói(2cái)

8P-XH2.54-V

10P-XH2.54-V

10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1814 Gói(2cái)

10P-XH2.54-V

12P-XH2.54-V

12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 229 Gói(2cái)

12P-XH2.54-V

2P-XH2.54-L

2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 1288 Gói(2cái)

2P-XH2.54-L

3P-XH2.54-L

3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1649 Gói(2cái)

3P-XH2.54-L

4P-XH2.54-L

4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 1050 Gói(2cái)

4P-XH2.54-L
Thegioiic live support