Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem
Trang Chủ > Sản Phẩm > Connectors/ Sockets/ Wires/ Bus > Connectors >

2.54MM Box Header / IDC Connectors

2.54MM Box Header / IDC Connectors (19)

List_product List_gallery

40PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x20PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 936 Cái

40PIN-2.54-IDC Socket

6PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x3 PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 1,900 đ/Cái

Còn : 946 Cái

6PIN-2.54-IDC Socket

10PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x5 PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 2,100 đ/Cái

Còn : 1172 Cái

10PIN-2.54-IDC Socket

14PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x7PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 2,300 đ/Cái

Còn : 1293 Cái

14PIN-2.54-IDC Socket

16PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x8PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 1131 Cái

16PIN-2.54-IDC Socket

20PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x10PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 1497 Cái

20PIN-2.54-IDC Socket

34PIN-2.54-IDC Socket

CONN SOCKET IDC 2x17PIN, 2.54mm, 1A

Giá : 2,800 đ/Cái

Còn : 837 Cái

34PIN-2.54-IDC Socket

6PIN-2.54 Male Box Header

2x3Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 1,800 đ/Cái

Còn : 1161 Cái

6PIN-2.54 Male Box Header

10PIN-2.54 Male Box Header

2x5Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 2,000 đ/Cái

Còn : 1968 Cái

10PIN-2.54 Male Box Header

14PIN-2.54 Male Box Header

2x7Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 2,200 đ/Cái

Còn : 856 Cái

14PIN-2.54 Male Box Header

20PIN-2.54 Male Box Header

2x10 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 2,300 đ/Cái

Còn : 884 Cái

20PIN-2.54 Male Box Header

34PIN-2.54 Male Box Header

2x17 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 2,800 đ/Cái

Còn : 305 Cái

34PIN-2.54 Male Box Header

40PIN-2.54 Male Box Header

2x20 Pin Shrouded Male Headers, 2.54mm

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 1152 Cái

40PIN-2.54 Male Box Header

6PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x3PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 973 Cái

6PIN-2.54-RA Box Header

10PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x5PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 2,600 đ/Cái

Còn : 751 Cái

10PIN-2.54-RA Box Header

14PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x7PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 2,700 đ/Cái

Còn : 1000 Cái

14PIN-2.54-RA Box Header

16PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x8PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 2,800 đ/Cái

Còn : 957 Cái

16PIN-2.54-RA Box Header

20PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x10PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 331 Cái

20PIN-2.54-RA Box Header

34PIN-2.54-RA Box Header

2.54mm 2x17 PIN Male Box Header Right Angle

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 94 Cái

34PIN-2.54-RA Box Header
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support