Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
0 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Plato-107 Kìm Cắt
Kìm cắt dây, chân linh kiện 0.1mm, gọn nhẹ, độ cứng cao
29,000 đ/Cái
KCD4 Công Tắc
4 chân, AC 16A 250V, AC 20A 125V
11,000 đ/Cái
KCD3-BIAN Công Tắc
3 Chân DPST Công Tắc Rocker 15A/20A 250V/125VAC
10,000 đ/Cái
DS-228 Nút Nhấn Giữ
Nút Nhấn Giữ, 2 chân, 12mm, 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái

2.54 Connectors (47)

List product List gallery

10P-KF2510 Header

10 Chân, 2.54mm Chân Đực, 10A, 250V

Giá: 1,500 đ/gói (2 cái)

Còn: 178 gói (2 cái)

10P-KF2510 Header

10P-FM-KF2510

10Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 44 Gói(4pcs)

10P-FM-KF2510

9P-FM-KF2510

9Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

9P-FM-KF2510

8P-FM-KF2510

8Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 51 Gói(4pcs)

8P-FM-KF2510

7P-FM-KF2510

7Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

7P-FM-KF2510

6P-FM-KF2510

6Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 68 Gói(4pcs)

6P-FM-KF2510

5P-FM-KF2510

5Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 0 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

5P-FM-KF2510

4P-FM-KF2510

4Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,100 đ/Gói(4pcs)

Còn: 57 Gói(4pcs)

4P-FM-KF2510

3P-FM-KF2510

3Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 81 Gói(4pcs)

3P-FM-KF2510

2P-FM-KF2510

2Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 200 Gói(4pcs)

2P-FM-KF2510

12P-XH2.54-FM

12Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 3,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

12P-XH2.54-FM

11P-XH2.54-FM

11Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,800 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

11P-XH2.54-FM

10P-XH2.54-FM

10Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 78 Gói(4pcs)

10P-XH2.54-FM

9P-XH2.54-FM

9Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,400 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

9P-XH2.54-FM

8P-XH2.54-FM

8Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 469 Gói(4pcs)

8P-XH2.54-FM

7P-XH2.54-FM

7Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,000 đ/Gói(4pcs)

Hết hàng

7P-XH2.54-FM

6P-XH2.54-FM

6Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 78 Gói(4pcs)

6P-XH2.54-FM

5P-XH2.54-FM

5Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 132 Gói(4pcs)

5P-XH2.54-FM

4P-XH2.54-FM

4Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 69 Gói(4pcs)

4P-XH2.54-FM

3P-XH2.54-FM

3Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 94 Gói(4pcs)

3P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-FM

2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 172 Gói(4pcs)

2P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-V

2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 2616 Gói(2cái)

2P-XH2.54-V

3P-XH2.54-V

3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1322 Gói(2cái)

3P-XH2.54-V

4P-XH2.54-V

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 1920 Gói(2cái)

4P-XH2.54-V

5P-XH2.54-V

5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 2056 Gói(2cái)

5P-XH2.54-V

6P-XH2.54-V

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1799 Gói(2cái)

6P-XH2.54-V

7P-XH2.54-V

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1397 Gói(2cái)

7P-XH2.54-V

8P-XH2.54-V

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1605 Gói(2cái)

8P-XH2.54-V

10P-XH2.54-V

10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 2024 Gói(2cái)

10P-XH2.54-V

12P-XH2.54-V

12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 260 Gói(2cái)

12P-XH2.54-V

2P-XH2.54-L

2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 2018 Gói(2cái)

2P-XH2.54-L

3P-XH2.54-L

3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1695 Gói(2cái)

3P-XH2.54-L

4P-XH2.54-L

4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 63 Gói(2cái)

4P-XH2.54-L

5P-XH2.54-L

5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 601 Gói(2cái)

5P-XH2.54-L

6P-XH2.54-L

6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1028 Gói(2cái)

6P-XH2.54-L

7P-XH2.54-L

7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1213 Gói(2cái)

7P-XH2.54-L

8P-XH2.54-L

8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1023 Gói(2cái)

8P-XH2.54-L

10P-XH2.54-L

10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1452 Gói(2cái)

10P-XH2.54-L

12P-XH2.54-L

12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 232 Gói(2cái)

12P-XH2.54-L

2P-KF2510 Header

2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 1811 Gói(2cái)

2P-KF2510 Header
Thegioiic live support