Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

2.54 Connectors (46)

List_product List_gallery

10P-FM-KF2510

10Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 47 Gói(4pcs)

10P-FM-KF2510

9P-FM-KF2510

9Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

9P-FM-KF2510

8P-FM-KF2510

8Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,300 đ/Gói(4pcs)

Còn: 51 Gói(4pcs)

8P-FM-KF2510

7P-FM-KF2510

7Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

7P-FM-KF2510

6P-FM-KF2510

6Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 68 Gói(4pcs)

6P-FM-KF2510

5P-FM-KF2510

5Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 0 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

5P-FM-KF2510

4P-FM-KF2510

4Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,100 đ/Gói(4pcs)

Còn: 60 Gói(4pcs)

4P-FM-KF2510

3P-FM-KF2510

3Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 81 Gói(4pcs)

3P-FM-KF2510

2P-FM-KF2510

2Pin, 2.54mm Straight Female Header, 4A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 200 Gói(4pcs)

2P-FM-KF2510

12P-XH2.54-FM

12Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 3,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

12P-XH2.54-FM

11P-XH2.54-FM

11Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,800 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

11P-XH2.54-FM

10P-XH2.54-FM

10Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 78 Gói(4pcs)

10P-XH2.54-FM

9P-XH2.54-FM

9Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,400 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

9P-XH2.54-FM

8P-XH2.54-FM

8Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 474 Gói(4pcs)

8P-XH2.54-FM

7P-XH2.54-FM

7Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 2,000 đ/Gói(4pcs)

Hàng còn: 0

7P-XH2.54-FM

6P-XH2.54-FM

6Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,800 đ/Gói(4pcs)

Còn: 80 Gói(4pcs)

6P-XH2.54-FM

5P-XH2.54-FM

5Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,600 đ/Gói(4pcs)

Còn: 143 Gói(4pcs)

5P-XH2.54-FM

4P-XH2.54-FM

4Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,400 đ/Gói(4pcs)

Còn: 77 Gói(4pcs)

4P-XH2.54-FM

3P-XH2.54-FM

3Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,200 đ/Gói(4pcs)

Còn: 117 Gói(4pcs)

3P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-FM

2Pins XH2.54 Female Housing 2.54MM

Giá: 1,000 đ/Gói(4pcs)

Còn: 185 Gói(4pcs)

2P-XH2.54-FM

2P-XH2.54-V

2 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 2981 Gói(2cái)

2P-XH2.54-V

3P-XH2.54-V

3 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1356 Gói(2cái)

3P-XH2.54-V

4P-XH2.54-V

4Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 2259 Gói(2cái)

4P-XH2.54-V

5P-XH2.54-V

5 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 2085 Gói(2cái)

5P-XH2.54-V

6P-XH2.54-V

6Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1899 Gói(2cái)

6P-XH2.54-V

7P-XH2.54-V

7Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1407 Gói(2cái)

7P-XH2.54-V

8P-XH2.54-V

8Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1693 Gói(2cái)

8P-XH2.54-V

10P-XH2.54-V

10 Pins, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 2161 Gói(2cái)

10P-XH2.54-V

12P-XH2.54-V

12 Pin, 2.54mm Straight Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 260 Gói(2cái)

12P-XH2.54-V

2P-XH2.54-L

2Pins, 2.54mm Right Angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 2160 Gói(2cái)

2P-XH2.54-L

3P-XH2.54-L

3Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 1711 Gói(2cái)

3P-XH2.54-L

4P-XH2.54-L

4Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2cái)

Còn: 107 Gói(2cái)

4P-XH2.54-L

5P-XH2.54-L

5Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 613 Gói(2cái)

5P-XH2.54-L

6P-XH2.54-L

6Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2cái)

Còn: 1045 Gói(2cái)

6P-XH2.54-L

7P-XH2.54-L

7Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1213 Gói(2cái)

7P-XH2.54-L

8P-XH2.54-L

8Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2cái)

Còn: 1033 Gói(2cái)

8P-XH2.54-L

10P-XH2.54-L

10Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2cái)

Còn: 1537 Gói(2cái)

10P-XH2.54-L

12P-XH2.54-L

12Pins, 2.54mm Right angle Male Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2cái)

Còn: 232 Gói(2cái)

12P-XH2.54-L

2P-KF2510 Header

2Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2cái)

Còn: 1814 Gói(2cái)

2P-KF2510 Header

3P-KF2510 Header

3Pins, 2.54mm Straight Male Header, 4A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2cái)

Còn: 930 Gói(2cái)

3P-KF2510 Header
Thegioiic-live-support