Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
SRD-09VDC-SL-C
Relay 12VDC, 10A 250VAC/30VDC, 10A 125VAC/28VDC, 5 Chân
0 đ/Cái
GY-291 Cảm Biến Gia Tốc Hướng
Điện áp: 3~5VDC, Giao tiếp I2C/SPI, Pham vi đo: ±2g±16g
45,000 đ/Cái
QTR-5RC Cảm Biến Dò Line
Điện áp: 3.3~5VDC, Dòng tiêu thụ <70mA, 5 mắt cảm biến
150,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Đa Năng 6.5~100VDC
Điện áp: 6.5~100VDC, đo điện áp, dòng điện, công suất, năng lượng, kích thước 85x50x24mm
285,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC Loại Chống Nước
Có 3 Led, Nguồn lấy từ nguồn cần đo, Dãy đo 3.5-30VDC, Dòng tiêu thụ <20mA
72,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp DC 3.5~30VDC LCD
Sử dụng LCD, Nguồn Nuôi lấy từ nguồn cần đo, Phạm vi đo: 3.5~30VDC, kích thước: 79x43x25mm
126,000 đ/Cái
Đồng Hồ Đo Áp AC 7~500VAC
Có 3 Led hiển thị, Nguồn nuôi lấy từ nguồn cần đo, phạm vi đo: 70~500VAC
53,000 đ/Cái
GY-471 Mạch Cảm Biến Dòng Điện
IC MAX471, Dòng đo được tối đa 3A, Tín hiệu Analog, Kích thước 20x20mm
36,000 đ/Cái

2.0mm Connectors (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

2P-PH2.0-V

2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 876 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-V

3P-PH2.0-V

3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 509 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-V

4P-PH2.0-V

4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 185 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-V

5P-PH2.0-V

5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 384 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-V

6P-PH2.0-V

6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 310 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-V

7P-PH2.0-V

7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

900 đ/Gói(2pcs)

Còn: 495 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-V

8P-PH2.0-V

8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 451 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-V

9P-PH2.0-V

9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-V

10P-PH2.0-V

10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 489 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-V

11P-PH2.0-V

11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-V

12P-PH2.0-V

12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 223 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-V

2P-PH2.0-L

2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 773 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-L

3P-PH2.0-L

3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 886 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-L

4P-PH2.0-L

4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 284 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-L

5P-PH2.0-L

5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 367 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-L

6P-PH2.0-L

6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 385 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-L

7P-PH2.0-L

7Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 493 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-L

8P-PH2.0-L

8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-L

9P-PH2.0-L

9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 50 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-L

10P-PH2.0-L

10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 496 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-L

11P-PH2.0-L

11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 497 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-L

12P-PH2.0-L

12Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 484 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-L

2P-PH2.0-FM

2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1567 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-FM

3P-PH2.0-FM

3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

350 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1785 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-FM

4P-PH2.0-FM

4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1855 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-FM

5P-PH2.0-FM

5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

450 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1843 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-FM

6P-PH2.0-FM

6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1787 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-FM

7P-PH2.0-FM

7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

550 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-FM

8P-PH2.0-FM

8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1995 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-FM

9P-PH2.0-FM

9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

650 đ/Gói(2pcs)

Còn: 957 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-FM

10P-PH2.0-FM

10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 989 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-FM

11P-PH2.0-FM

11Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 987 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-FM

12P-PH2.0-FM

12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 984 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-FM

FM-PH2.0 Iron Terminal

Terminal bấm dây loại Female PH2.0

1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 897 Gói(10pcs)

FM-PH2.0 Iron Terminal
Thegioiic live support