Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

2.0mm Connectors (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

2P-PH2.0-V

2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 910 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-V

3P-PH2.0-V

3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 521 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-V

4P-PH2.0-V

4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 202 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-V

5P-PH2.0-V

5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 389 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-V

6P-PH2.0-V

6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 315 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-V

7P-PH2.0-V

7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-V

8P-PH2.0-V

8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 456 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-V

9P-PH2.0-V

9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-V

10P-PH2.0-V

10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 489 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-V

11P-PH2.0-V

11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-V

12P-PH2.0-V

12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 226 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-V

2P-PH2.0-L

2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 788 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-L

3P-PH2.0-L

3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 894 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-L

4P-PH2.0-L

4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 297 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-L

5P-PH2.0-L

5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 374 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-L

6P-PH2.0-L

6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 388 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-L

7P-PH2.0-L

7Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 496 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-L

8P-PH2.0-L

8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-L

9P-PH2.0-L

9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 50 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-L

10P-PH2.0-L

10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 499 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-L

11P-PH2.0-L

11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-L

12P-PH2.0-L

12Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-L

2P-PH2.0-FM

2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1627 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-FM

3P-PH2.0-FM

3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 350 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1785 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-FM

4P-PH2.0-FM

4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1862 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-FM

5P-PH2.0-FM

5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 450 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1843 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-FM

6P-PH2.0-FM

6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1899 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-FM

7P-PH2.0-FM

7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 550 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-FM

8P-PH2.0-FM

8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1995 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-FM

9P-PH2.0-FM

9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 650 đ/Gói(2pcs)

Còn: 957 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-FM

10P-PH2.0-FM

10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 989 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-FM

11P-PH2.0-FM

11Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 990 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-FM

12P-PH2.0-FM

12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 990 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-FM

FM-PH2.0 Iron Terminal

Terminal bấm dây loại Female PH2.0

Giá: 1,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1055 Gói(10pcs)

FM-PH2.0 Iron Terminal
Thegioiic live support