Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
0 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái
KCD4-3 Công Tắc
6 chân 16A 250VAC/ 20A 125VAC
8,000 đ/Cái
DS-227 Nút Nhấn Nhả
12mm Nút Nhấn Nhả 3A/125VAC 1.5A/250VAC
4,000 đ/Cái
16mm Nút Nhấn Thép Không Gỉ
1NO 3A/250VDC
21,000 đ/Cái
1uF 16V 0805
Tụ điện 1uF 16V 0805 (2012 Metric)
3,300 đ/Gói(10pcs)
Còn: 400 Gói(10pcs)

2.0 Connectors (35)

List product List gallery

2P-PHB2.0

2Pin, Pitch 2.0mm, SMD connector

Giá: 700 đ/Cái

Hết hàng

2P-PHB2.0

2P-PH2.0-V

2Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1255 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-V

3P-PH2.0-V

3Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 990 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-V

4P-PH2.0-V

4Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 433 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-V

5P-PH2.0-V

5Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 491 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-V

6P-PH2.0-V

6Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-V

7P-PH2.0-V

7Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 900 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-V

8P-PH2.0-V

8Pin, Pitch 2.0mm, Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-V

9P-PH2.0-V

9Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 497 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-V

10P-PH2.0-V

10Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-V

11P-PH2.0-V

11Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-V

12P-PH2.0-V

12Pin, Pitch 2.0mm, Polarized Header, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 247 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-V

2P-PH2.0-L

2Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 958 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-L

3P-PH2.0-L

3Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1000 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-L

4P-PH2.0-L

4Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Gói(2pcs)

Còn: 470 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-L

5P-PH2.0-L

5Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 487 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-L

6P-PH2.0-L

6Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-L

7P-PH2.0-L

7Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 496 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-L

8P-PH2.0-L

8Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

8P-PH2.0-L

9P-PH2.0-L

9Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Hết hàng

9P-PH2.0-L

10P-PH2.0-L

10Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,000 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-L

11P-PH2.0-L

11Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 500 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-L

12P-PH2.0-L

12Pin cong, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 1,200 đ/Gói(2pcs)

Còn: 490 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-L

2P-PH2.0-FM

2Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 300 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1972 Gói(2pcs)

2P-PH2.0-FM

3P-PH2.0-FM

3Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 350 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

3P-PH2.0-FM

4P-PH2.0-FM

4Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 400 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1995 Gói(2pcs)

4P-PH2.0-FM

5P-PH2.0-FM

5Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 450 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

5P-PH2.0-FM

6P-PH2.0-FM

6Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 500 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

6P-PH2.0-FM

7P-PH2.0-FM

7Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 550 đ/Gói(2pcs)

Còn: 2000 Gói(2pcs)

7P-PH2.0-FM

8P-PH2.0-FM

8Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 4000 Cái

8P-PH2.0-FM

9P-PH2.0-FM

9Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 650 đ/Gói(2pcs)

Còn: 997 Gói(2pcs)

9P-PH2.0-FM

10P-PH2.0-FM

10Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 700 đ/Gói(2pcs)

Còn: 999 Gói(2pcs)

10P-PH2.0-FM

11P-PH2.0-FM

11Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 750 đ/Gói(2pcs)

Còn: 1000 Gói(2pcs)

11P-PH2.0-FM

12P-PH2.0-FM

12Pin Female Header, Pitch 2.0mm, 3A, 250V

Giá: 800 đ/Gói(2pcs)

Còn: 990 Gói(2pcs)

12P-PH2.0-FM

FM-PH2.0 Iron Terminal

Terminal bấm dây loại Female PH2.0

Giá: 1,000 đ/Gói(10pcs)

Hết hàng

FM-PH2.0 Iron Terminal
Thegioiic live support