Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

1W Through Hole Resistors (109)

List_product List_gallery
1% 5%

820 Ohm 1W 1%

820 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

820 Ohm 1W 1%

750 Ohm 1W 1%

750 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

750 Ohm 1W 1%

510 Ohm 1W 1%

510 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

510 Ohm 1W 1%

680 Ohm 1W 1%

680 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

680 Ohm 1W 1%

560 Ohm 1W 1%

560 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

560 Ohm 1W 1%

470 Ohm 1W 1%

470 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

470 Ohm 1W 1%

390 Ohm 1W 1%

390 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

390 Ohm 1W 1%

330 Ohm 1W 1%

330 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

330 Ohm 1W 1%

300 Ohm 1W 1%

300 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

300 Ohm 1W 1%

270 Ohm 1W 1%

270 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

270 Ohm 1W 1%

220 Ohm 1W 1%

220 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

220 Ohm 1W 1%

180 Ohm 1W 1%

180 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

180 Ohm 1W 1%

150 Ohm 1W 1%

150 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

150 Ohm 1W 1%

120 Ohm 1W 1%

120 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

120 Ohm 1W 1%

100 Ohm 1W 1%

100 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

100 Ohm 1W 1%

91 Ohm 1W 1%

91 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

91 Ohm 1W 1%

68 Ohm 1W 1%

68 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

68 Ohm 1W 1%

56 Ohm 1W 1%

56 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

56 Ohm 1W 1%

47 Ohm 1W 1%

47 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

47 Ohm 1W 1%

39 Ohm 1W 1%

39 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

39 Ohm 1W 1%

33 Ohm 1W 1%

33 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

33 Ohm 1W 1%

22 Ohm 1W 1%

22 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

22 Ohm 1W 1%

15 Ohm 1W 1%

15 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

15 Ohm 1W 1%

10 Ohm 1W 1%

10 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

10 Ohm 1W 1%

6.8 Ohm 1W 1%

6.8 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

6.8 Ohm 1W 1%

5.6 Ohm 1W 1%

5.6 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

5.6 Ohm 1W 1%

4.7 Ohm 1W 1%

4.7 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

4.7 Ohm 1W 1%

2.2 Ohm 1W 1%

2.2 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

2.2 Ohm 1W 1%

1 Ohm 1W 1%

1 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

1 Ohm 1W 1%

0.5 Ohm 1W 1%

0.5 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

0.5 Ohm 1W 1%

0 Ohm 1W 1%

0 Ohm 1W 1% Carbon Film Resistor

Giá: 3,000 đ/Gói(5Pcs)

Hàng còn: 0

0 Ohm 1W 1%

3.3M Ohm 1W 5%

3.3M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

3.3M Ohm 1W 5%

3M Ohm 1W 5%

3M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

3M Ohm 1W 5%

2.2M Ohm 1W 5%

2.2M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

2.2M Ohm 1W 5%

2M Ohm 1W 5%

2M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

2M Ohm 1W 5%

1.5M Ohm 1W 5%

1.5M Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

1.5M Ohm 1W 5%

910K Ohm 1W 5%

910K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

910K Ohm 1W 5%

820K Ohm 1W 5%

820K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

820K Ohm 1W 5%

680K Ohm 1W 5%

680K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

680K Ohm 1W 5%

560K Ohm 1W 5%

560K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá: 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

560K Ohm 1W 5%
Thegioiic-live-support