Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1W Through hole resistor (37)

List_product List_gallery

470K Ohm 1W

470K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 995 Gói(4pcs)

470K Ohm 1W

330K Ohm 1W

330K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 996 Gói(4pcs)

330K Ohm 1W

220K Ohm 1W

220K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 967 Gói(4pcs)

220K Ohm 1W

100K Ohm 1W

100K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 995 Gói(4pcs)

100K Ohm 1W

68K Ohm 1W

68K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 997 Gói(4pcs)

68K Ohm 1W

56K Ohm 1W

56K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

56K Ohm 1W

47K Ohm 1W

47K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 983 Gói(4pcs)

47K Ohm 1W

33K Ohm 1W

33K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

33K Ohm 1W

22K Ohm 1W

22K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 999 Gói(4pcs)

22K Ohm 1W

15K Ohm 1W

15K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

15K Ohm 1W

10K Ohm 1W

10K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 980 Gói(4pcs)

10K Ohm 1W

6.8K Ohm 1W

6.8K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

6.8K Ohm 1W

5.6K Ohm 1W

5.6K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

5.6K Ohm 1W

4.7K Ohm 1W

4.7K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 985 Gói(4pcs)

4.7K Ohm 1W

3.3K Ohm 1W

3.3K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

3.3K Ohm 1W

2.2K Ohm 1W

2.2K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 979 Gói(4pcs)

2.2K Ohm 1W

1.5K Ohm 1W

1.5K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 987 Gói(4pcs)

1.5K Ohm 1W

1.2K Ohm 1W

1.2K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 998 Gói(4pcs)

1.2K Ohm 1W

1K Ohm 1W

1K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 973 Gói(4pcs)

1K Ohm 1W

680 Ohm 1W

680 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

680 Ohm 1W

560 Ohm 1W

560 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

560 Ohm 1W

470 Ohm 1W

470 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 974 Gói(4pcs)

470 Ohm 1W

330 Ohm 1W

330 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 995 Gói(4pcs)

330 Ohm 1W

220 Ohm 1W

220 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 977 Gói(4pcs)

220 Ohm 1W

150 Ohm 1W

150 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

150 Ohm 1W

120 Ohm 1W

120 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

120 Ohm 1W

100 Ohm 1W

100 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 994 Gói(4pcs)

100 Ohm 1W

56 Ohm 1W

56 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 994 Gói(4pcs)

56 Ohm 1W

47 Ohm 1W

47 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 997 Gói(4pcs)

47 Ohm 1W

33 Ohm 1W

33 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

33 Ohm 1W

22 Ohm 1W

22 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 995 Gói(4pcs)

22 Ohm 1W

15 Ohm 1W

15 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 993 Gói(4pcs)

15 Ohm 1W

10 Ohm 1W

10 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

10 Ohm 1W

6.8 Ohm 1W

6.8 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

6.8 Ohm 1W

5.6 Ohm 1W

5.6 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 948 Gói(4pcs)

5.6 Ohm 1W

4.7 Ohm 1W

4.7 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 946 Gói(4pcs)

4.7 Ohm 1W
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support