Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1W Through hole resistor (39)

List_product List_gallery

0.5 Ohm 1W

0.5 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0.5 Ohm 1W

1 Ohm 1W

1 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 200 Gói(5pcs)

1 Ohm 1W

2.2 Ohm 1W

2.2 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 78 Gói(5pcs)

2.2 Ohm 1W

4.7 Ohm 1W

4.7 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 946 Gói(5pcs)

4.7 Ohm 1W

5.6 Ohm 1W

5.6 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 948 Gói(5pcs)

5.6 Ohm 1W

6.8 Ohm 1W

6.8 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 999 Gói(5pcs)

6.8 Ohm 1W

10 Ohm 1W

10 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 400 Gói(5pcs)

10 Ohm 1W

15 Ohm 1W

15 Ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 990 Gói(5pcs)

15 Ohm 1W

22 Ohm 1W

22 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 989 Gói(5pcs)

22 Ohm 1W

33 Ohm 1W

33 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 995 Gói(5pcs)

33 Ohm 1W

47 Ohm 1W

47 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 120 Gói(5pcs)

47 Ohm 1W

56 Ohm 1W

56 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 994 Gói(5pcs)

56 Ohm 1W

100 Ohm 1W

100 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 991 Gói(5pcs)

100 Ohm 1W

120 Ohm 1W

120 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 998 Gói(5pcs)

120 Ohm 1W

150 Ohm 1W

150 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 999 Gói(5pcs)

150 Ohm 1W

220 Ohm 1W

220 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 937 Gói(5pcs)

220 Ohm 1W

330 Ohm 1W

330 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 981 Gói(5pcs)

330 Ohm 1W

470 Ohm 1W

470 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 928 Gói(5pcs)

470 Ohm 1W

560 Ohm 1W

560 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 990 Gói(5pcs)

560 Ohm 1W

680 Ohm 1W

680 Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

680 Ohm 1W

1K Ohm 1W

1K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 937 Gói(5pcs)

1K Ohm 1W

1.2K Ohm 1W

1.2K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 998 Gói(5pcs)

1.2K Ohm 1W

1.5K Ohm 1W

1.5K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 987 Gói(5pcs)

1.5K Ohm 1W

2.2K Ohm 1W

2.2K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 979 Gói(5pcs)

2.2K Ohm 1W

3.3K Ohm 1W

3.3K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

3.3K Ohm 1W

4.7K Ohm 1W

4.7K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 985 Gói(5pcs)

4.7K Ohm 1W

5.6K Ohm 1W

5.6K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

5.6K Ohm 1W

6.8K Ohm 1W

6.8K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

6.8K Ohm 1W

10K Ohm 1W

10K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 976 Gói(5pcs)

10K Ohm 1W

15K Ohm 1W

15K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

15K Ohm 1W

22K Ohm 1W

22K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 999 Gói(5pcs)

22K Ohm 1W

33K Ohm 1W

33K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1000 Gói(5pcs)

33K Ohm 1W

47K Ohm 1W

47K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 981 Gói(5pcs)

47K Ohm 1W

56K Ohm 1W

56K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 996 Gói(5pcs)

56K Ohm 1W

68K Ohm 1W

68K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 997 Gói(5pcs)

68K Ohm 1W

100K Ohm 1W

100K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 994 Gói(5pcs)

100K Ohm 1W

220K Ohm 1W

220K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 965 Gói(5pcs)

220K Ohm 1W

330K Ohm 1W

330K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 996 Gói(5pcs)

330K Ohm 1W

470K Ohm 1W

470K Ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 992 Gói(5pcs)

470K Ohm 1W
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support