Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1W Through hole resistor (37)

List_product List_gallery

R470K1W

470kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 998 Gói(4pcs)

R470K1W

R330K1W

330kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 999 Gói(4pcs)

R330K1W

R220K1W

220kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 990 Gói(4pcs)

R220K1W

R100K1W

100kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 996 Gói(4pcs)

R100K1W

R068K1W

68kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R068K1W

R056K1W

56kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R056K1W

R047K1W

47kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R047K1W

R033K1W

33kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R033K1W

R022K1W

22kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 999 Gói(4pcs)

R022K1W

R015K1W

15kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R015K1W

R010K1W

10kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 980 Gói(4pcs)

R010K1W

R0068K1W

6.8kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0068K1W

R0056K1W

5.6kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0056K1W

R0047K1W

4.7kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 990 Gói(4pcs)

R0047K1W

R0033K1W

3.3kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0033K1W

R0022K1W

2.2kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 979 Gói(4pcs)

R0022K1W

R0015K1W

1.5kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 990 Gói(4pcs)

R0015K1W

R0012K1W

1.2kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0012K1W

R001K1W

1kohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 988 Gói(4pcs)

R001K1W

R680R1W

680ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R680R1W

R560R1W

560ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R560R1W

R470R1W

470ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 997 Gói(4pcs)

R470R1W

R330R1W

330ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R330R1W

R220R1W

220ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 994 Gói(4pcs)

R220R1W

R150R1W

150ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R150R1W

R120R1W

120ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R120R1W

R100R1W

100ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 994 Gói(4pcs)

R100R1W

R056R1W

56ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R056R1W

R047R1W

47ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R047R1W

R033R1W

33ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R033R1W

R022R1W

22ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R022R1W

R015R1W

15ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R015R1W

R010R1W

10ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Liên hệ đặt hàng

R010R1W

R0068R1W

6.8ohm 1W 5% Wirewound Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0068R1W

R0056R1W

5.6ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 1000 Gói(4pcs)

R0056R1W

R0047R1W

4.7ohm 1W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 2,000 đ/Gói(4pcs)

Còn : 999 Gói(4pcs)

R0047R1W
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support