Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

1206 Ceramic Capacitors (14)

List_product List_gallery

10uF 35V 1206 Cap

CAP 10UF 35V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 800 đ/Cái

Còn: 2000 Cái

10uF 35V 1206 Cap

2.2uF 25V 1206 Cap

CAP 2.2UF 25V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 600 đ/Cái

Còn: 500 Cái

2.2uF 25V 1206 Cap

1uF 50V 1206 Cap

CAP 10uF 50V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 2,500 đ/Gói(5con)

Còn: 400 Gói(5con)

1uF 50V 1206 Cap

10nF 50V 1206 Cap

CAP 10nF 50V 10% CERM CHIP1206 SMD

Giá: 3,000 đ/Gói(10con)

Còn: 400 Gói(10con)

10nF 50V 1206 Cap

100nF 50V 1206 Cap

CAP 100nF 50V 20% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 3,000 đ/Gói(10con)

Còn: 400 Gói(10con)

100nF 50V 1206 Cap

10pF 50V 1206 Cap

CAP 10PF 50V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 2,500 đ/Gói(10con)

Còn: 400 Gói(10con)

10pF 50V 1206 Cap

2.2uF 16V 1206 Cap

CAP 2.2uF 16V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 600 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.2uF 16V 1206 Cap

10uF 10V 1206 Cap

CAP 10uF 10V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 5920 Cái

10uF 10V 1206 Cap

10uF 16V 1206 Cap

CAP 10uF 16V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1955 Cái

10uF 16V 1206 Cap

1uF 16V 1206 Cap

CAP CER 1UF 16V 10% X7R 1206

Giá: 2,500 đ/Gói(5con)

Hàng còn: 0

1uF 16V 1206 Cap

100nF 16V 1206 Cap

CAP 100nF 16V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 3,500 đ/Gói(10con)

Còn: 164 Gói(10con)

100nF 16V 1206 Cap

10nF 16V 1206 Cap

CAP 10nF 16V 10% CERM CHIP1206 SMD

Giá: 3,000 đ/Gói(10con)

Còn: 341 Gói(10con)

10nF 16V 1206 Cap

10pF 16V 1206 Cap

CAP 10PF 16V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 2,500 đ/Gói(10con)

Hàng còn: 0

10pF 16V 1206 Cap

10uF 25V 1206 Cap

CAP 10uF 25V 10% CERM CHIP 1206 SMD

Giá: 800 đ/Cái

Hàng còn: 0

10uF 25V 1206 Cap
Thegioiic-live-support