Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Nguồn Adapter 24V1A Đầu 5525
Vào:100~240VAC, Ra:24VDC 1A, Đầu: 5.5x2.5mm, dây 1M
0 đ/Cái
Cuộn Cảm 27UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
27UH (270), 3.7A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 18UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
18UH (180), 3.9A
2,000 đ/Cái
ACS758LCB-100B-PFF-T
SENSOR CURRENT HALL 100A AC/DC
150,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 15UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
15UH (150), 4.5A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 12UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
12UH (120), 4.9A
2,000 đ/Cái
Cuộn Cảm 8.2UH 8D43 SMD 8.3×8.3×4.5
8.2UH (8R2), 5.5A
2,000 đ/Cái

10inch LCD (3)

List product List gallery

LCD 10.1inch IPS Cảm Ứng Điện Dung HDMI V1

IPS 1280×800, giao tiếp USB, hỗ trợ Raspberry Pi, BB, mini PC

2,699,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 10.1inch IPS Cảm Ứng Điện Dung HDMI V1

LCD 10.1inch IPS Cảm Ứng Điện Dung HDMI V2

IPS 1280×800, giao tiếp USB, hỗ trợ Raspberry Pi, BB, mini PC

2,549,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 10.1inch IPS Cảm Ứng Điện Dung HDMI V2

LCD 10.1inch Cảm Ứng Điện Dung HD101 Cho Friendlyarm

1280x800 TFT LCD, hỗ trợ board Friendlyarm

2,499,000 đ/Cái

Hết hàng

LCD 10.1inch Cảm Ứng Điện Dung HD101 Cho Friendlyarm
Thegioiic live support