Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Mở Rộng Breakout For MicroBit
21 GPIO, size 70x32mm, pitch 2.54mm
0 đ/Cái
DFR0351 Romeo BLE Mini Điều Khiển Động Cơ
Nguồn: 6.5-10VDC, giao tiếp I2C, hỗ trợ Bluetooth HID
999,000 đ/Cái
Mạch FLORA LED Wearable Electronic V3
Mạch led có thể đeo, đường kính: 44mm
348,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến For MicroBit
Nguồn: 3VDC, tương thích microbit
596,000 đ/Cái
Mạch Điều Khiển Động Cơ For MicroBit
Nguồn: 4.5-6VDC, dòng điều khiển động cơ: 5mA, size: 67x61mm
314,000 đ/Cái
Breakout Board For MicroBit
Nguồn 3V, tương thích với board Micro:bit, size: 60x40mm
142,000 đ/Cái
Mạch Ổn Áp 3 Ngõ Ra
Vào: 6-12VDC, ra: 3.3V 5V 800mA(dòng tải<800mA) 12V(đầu vào 12V), size: 4.5x4.5cm
24,000 đ/Cái
Mạch Cảm Biến Siêu Âm V2.0
Nguồn: 5VDC, khoảng cách phát hiện: 2-500cm, độ chính xác: 3mm
86,000 đ/Cái

10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

P/N: KF2EDGSV, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block 5Pin 10.16 Screw

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

P/N: KF2EDGSV, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV Chân Thẳng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 12pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 10pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 9pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 8pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 7pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 6pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 5pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

4Pin Chân Cong, 10.16P/N: KF2EDGSRA, 4pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 3pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

P/N: KF2EDGSRA, 2pin, pitch: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA Chân Cong

12P-10.16-KF2EDGSK

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

10P-10.16-KF2EDGSK

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

9P-10.16-KF2EDGSK

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

8P-10.16-KF2EDGSK

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

7P-10.16-KF2EDGSK

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

6P-10.16-KF2EDGSK

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

5P-10.16-KF2EDGSK

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSK

4P-10.16-KF2EDGSK

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

4P-10.16-KF2EDGSK

3P-10.16-KF2EDGSK

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

2P-10.16-KF2EDGSK

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSK
Thegioiic live support