Phone

(28)3896.8699-0972924961

Sản phẩm mới
Mạch Cảm Biến 4 In 1 Raspberry Arduino
Mạch cảm biến: Nhiệt độ, Độ cao, Áp suất, Ánh sáng, Hỗ trợ: Raspberry Pi B+, Arduino
0 đ/Cái
Mạch Shield IO Cảm Biến Raspberry B+
Hỗ trợ: Raspberry B+, Ra: 5V 0.5A, Giao tiếp SPI UART
275,000 đ/Cái
Nano To UNO Shield Adapter Board
Nguồn vào: 7-12VDC, Dòng làm việc: 0.5A, Kích thước: 9.5 cm x 5.3 cm x 1.3 cm
103,000 đ/Cái
MJD122T4G
TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK
3,000 đ/Cái
Còn: 500 Cái
Mạch Ổn Áp 5V
Vào: 9-15VDC, Ra: 5V 5A, Công suất: 25W
137,000 đ/Cái
Mạch Phát Nhạc Qua Bluetooth 4.1
Nguồn: 3.7-5VDC, Công suất: 3W, Kích thước: 45x41mm
100,000 đ/Cái
Máy Đo Nhiệt Độ
Điện áp: 220VAC, Nhiệt độ đo: -50~110 độ C
95,000 đ/Cái
Mạch Thu Phát RF Zigbee UART CC2530+PA V2
Điện áp: 2.8-3.5VDC, Tần số: 2.4GHz, Khoảng cách truyền: 1000m
288,000 đ/Cái

10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

12P-10.16-KF2EDGSV

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSV

10P-10.16-KF2EDGSV

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSV

9P-10.16-KF2EDGSV

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSV

8P-10.16-KF2EDGSV

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSV

7P-10.16-KF2EDGSV

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSV

6P-10.16-KF2EDGSV

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSV

5P-10.16-KF2EDGSV

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSV

4P-10.16-KF2EDGSV

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-10.16-KF2EDGSV

3P-10.16-KF2EDGSV

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSV

2P-10.16-KF2EDGSV

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSV

12P-10.16-KF2EDGSRA

12Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSRA

10P-10.16-KF2EDGSRA

8Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSRA

9P-10.16-KF2EDGSRA

9Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSRA

8P-10.16-KF2EDGSRA

8Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSRA

7P-10.16-KF2EDGSRA

7Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSRA

6P-10.16-KF2EDGSRA

6Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSRA

5P-10.16-KF2EDGSRA

5Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSRA

4P-10.16-KF2EDGSRA

4Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-10.16-KF2EDGSRA

3P-10.16-KF2EDGSRA

3Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSRA

2P-10.16-KF2EDGSRA

2Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSRA

12P-10.16-KF2EDGSK

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

10P-10.16-KF2EDGSK

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

9P-10.16-KF2EDGSK

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

8P-10.16-KF2EDGSK

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

7P-10.16-KF2EDGSK

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

6P-10.16-KF2EDGSK

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

5P-10.16-KF2EDGSK

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSK

4P-10.16-KF2EDGSK

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

4P-10.16-KF2EDGSK

3P-10.16-KF2EDGSK

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

2P-10.16-KF2EDGSK

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSK
Thegioiic live support