Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục Sản Phẩm
Sản phẩm mới
12P-UL2468-24AWG
12Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
0 đ/Cái
10P-UL2468-24AWG
10Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
4,100 đ/M
7P-UL2468-24AWG
7Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,800 đ/M
6P-UL2468-24AWG
6Pins, dây bẹ lõi đồng mạ thiếc, 200 m/cuộn
3,700 đ/M
Ultimaker-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
Ultimaker-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.3 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.3mm
10,000 đ/Cái
MK8-0.2 Đầu In 3D
Đầu In 3D Lỗ 0.2mm
10,000 đ/Cái

10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

List product List gallery

12P-10.16-KF2EDGSV

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSV

10P-10.16-KF2EDGSV

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSV

9P-10.16-KF2EDGSV

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSV

8P-10.16-KF2EDGSV

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSV

7P-10.16-KF2EDGSV

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSV

6P-10.16-KF2EDGSV

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSV

5P-10.16-KF2EDGSV

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSV

4P-10.16-KF2EDGSV

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-10.16-KF2EDGSV

3P-10.16-KF2EDGSV

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSV

2P-10.16-KF2EDGSV

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSV

12P-10.16-KF2EDGSRA

12Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSRA

10P-10.16-KF2EDGSRA

8Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSRA

9P-10.16-KF2EDGSRA

9Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSRA

8P-10.16-KF2EDGSRA

8Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSRA

7P-10.16-KF2EDGSRA

7Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSRA

6P-10.16-KF2EDGSRA

6Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSRA

5P-10.16-KF2EDGSRA

5Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSRA

4P-10.16-KF2EDGSRA

4Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-10.16-KF2EDGSRA

3P-10.16-KF2EDGSRA

3Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSRA

2P-10.16-KF2EDGSRA

2Pin Chân Cong, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSRA

12P-10.16-KF2EDGSK

12Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

10P-10.16-KF2EDGSK

10Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

9P-10.16-KF2EDGSK

9Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

8P-10.16-KF2EDGSK

8Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

7P-10.16-KF2EDGSK

7Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

6P-10.16-KF2EDGSK

6Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

5P-10.16-KF2EDGSK

5Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-10.16-KF2EDGSK

4P-10.16-KF2EDGSK

4Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Còn: 30 Cái

4P-10.16-KF2EDGSK

3P-10.16-KF2EDGSK

3Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

2P-10.16-KF2EDGSK

2Pin, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-10.16-KF2EDGSK
Thegioiic live support