Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

1.5mm Connectors (14)

List product List gallery

7P-ZH1.5MM-S

7Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 5,000 đ/Cái

Còn: 328 Cái

7P-ZH1.5MM-S

5P-ZH1.5MM-S

5Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 4,000 đ/Cái

Còn: 505 Cái

5P-ZH1.5MM-S

3P-ZH1.5MM-S

3Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 508 Cái

3P-ZH1.5MM-S

10P-ZH1.5MM-S

10Pin, 1.5mm pitch connector, SMD type

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 357 Cái

10P-ZH1.5MM-S

8P-ZH1.5MM-S

8Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 5,500 đ/Cái

Còn: 188 Cái

8P-ZH1.5MM-S

6P-ZH1.5MM-S

6Pin, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 4,500 đ/Cái

Còn: 585 Cái

6P-ZH1.5MM-S

4P-ZH1.5MM-S

4Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 508 Cái

4P-ZH1.5MM-S

2P-ZH1.5MM-S

2Pins, pitch 1.5mm, SMD type connector

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 511 Cái

2P-ZH1.5MM-S

8P-ZH1.5MM-D

8Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 2,000 đ/Cái

Còn: 960 Cái

8P-ZH1.5MM-D

5P-ZH1.5MM-D

5Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,600 đ/Cái

Còn: 4300 Cái

5P-ZH1.5MM-D

4P-ZH1.5MM-D

4Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,400 đ/Cái

Còn: 930 Cái

4P-ZH1.5MM-D

3P-ZH1.5MM-D

3Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,200 đ/Cái

Còn: 988 Cái

3P-ZH1.5MM-D

6P-ZH1.5MM-D

6Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,800 đ/Cái

Còn: 393 Cái

6P-ZH1.5MM-D

2P-ZH1.5MM-D

2Pins, pitch 1.5mm, DIP type connector

Giá: 1,000 đ/Cái

Còn: 370 Cái

2P-ZH1.5MM-D
Thegioiic live support