Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1/4W RESISTORS (50)

List_product List_gallery

0 Ohm 0.25W

0 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Liên hệ đặt hàng

0 Ohm 0.25W

4.7 Ohm 0.25W

4.7 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 996 Gói(100con)

4.7 Ohm 0.25W

10 Ohm 0.25W

10 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 988 Gói(100con)

10 Ohm 0.25W

15 Ohm 0.25W

15 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 997 Gói(100con)

15 Ohm 0.25W

22 Ohm 0.25W

22 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 995 Gói(100con)

22 Ohm 0.25W

33 Ohm 0.25W

33 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 998 Gói(100con)

33 Ohm 0.25W

39 Ohm 0.25W

39 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 3498 Gói(100con)

39 Ohm 0.25W

47 Ohm 0.25W

47 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 997 Gói(100con)

47 Ohm 0.25W

56 Ohm 0.25W

56ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 996 Gói(100con)

56 Ohm 0.25W

68 Ohm 0.25W

68 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 999 Gói(100con)

68 Ohm 0.25W

100 Ohm 0.25W

100 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1982 Gói(100con)

100 Ohm 0.25W

120 Ohm 0.25W

120 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 997 Gói(100con)

120 Ohm 0.25W

150 Ohm 0.25W

150 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 3995 Gói(100con)

150 Ohm 0.25W

180 Ohm 0.25W

180 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 995 Gói(100con)

180 Ohm 0.25W

220 Ohm 0.25W

220 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1984 gói

220 Ohm 0.25W

270 Ohm 0.25W

270 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 986 Gói(100con)

270 Ohm 0.25W

330 Ohm 0.25W

330 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 971 Gói(100con)

330 Ohm 0.25W

470 Ohm 0.25W

470 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1980 Gói(100con)

470 Ohm 0.25W

560 Ohm 0.25W

560 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 85 Gói

560 Ohm 0.25W

680 Ohm 0.25W

680 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1995 Gói(100con)

680 Ohm 0.25W

1K Ohm 0.25W

1K ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1957 Gói(100con)

1K Ohm 0.25W

1.2K Ohm 0.25W

1.2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 983 Gói(100con)

1.2K Ohm 0.25W

1.5K Ohm 0.25W

1.5K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 996 Gói(100con)

1.5K Ohm 0.25W

2.2K Ohm 0.25W

2.2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1986 Gói(100con)

2.2K Ohm 0.25W

2.7K Ohm 0.25W

2.7K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 993 Gói(100con)

2.7K Ohm 0.25W

3.3K Ohm 0.25W

3.3K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 993 Gói(100con)

3.3K Ohm 0.25W

4.7K Ohm 0.25W

4.7K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1989 Gói(100con)

4.7K Ohm 0.25W

5.6K Ohm 0.25W

5.6K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 997 Gói(100con)

5.6K Ohm 0.25W

6.8K Ohm 0.25W

6.8K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1995 Gói(100con)

6.8K Ohm 0.25W

10K Ohm 0.25W

10K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1856 Gói(100con)

10K Ohm 0.25W

12K Ohm 0.25W

12K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 99 Gói(100con)

12K Ohm 0.25W

15K Ohm 0.25W

15K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 997 Gói(100con)

15K Ohm 0.25W

18K Ohm 0.25W

18K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 999 Gói(100con)

18K Ohm 0.25W

22K Ohm 0.25W

22K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1995 Gói(100con)

22K Ohm 0.25W

27K Ohm 0.25W

27K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 998 Gói(100con)

27K Ohm 0.25W

33K Ohm 0.25W

33K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1998 Gói(100con)

33K Ohm 0.25W
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support