Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1/4W RESISTORS (67)

List_product List_gallery
1% 5%

0 Ohm 5% 0.25W

0 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Hàng còn: 0

0 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 5% 0.25W

4.7 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 994 Gói(100con)

4.7 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 5% 0.25W

10 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 964 Gói(100con)

10 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 5% 0.25W

15 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 996 Gói(100con)

15 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 5% 0.25W

22 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 992 Gói(100con)

22 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 5% 0.25W

33 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 994 Gói(100con)

33 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 5% 0.25W

39 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 3495 Gói(100con)

39 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 5% 0.25W

47 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 992 Gói(100con)

47 Ohm 5% 0.25W

56 Ohm 5% 0.25W

56ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 993 Gói(100con)

56 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 5% 0.25W

68 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 999 Gói(100con)

68 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 5% 0.25W

100 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1926 Gói(100con)

100 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 5% 0.25W

120 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 986 Gói(100con)

120 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 5% 0.25W

150 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 3985 Gói(100con)

150 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 5% 0.25W

180 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 990 Gói(100con)

180 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 5% 0.25W

220 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 24 gói

220 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 5% 0.25W

270 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 981 Gói(100con)

270 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 5% 0.25W

330 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 54 Gói(100con)

330 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 5% 0.25W

390 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 65 Gói(100pcs)

390 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 5% 0.25W

470 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1546 Gói(100con)

470 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 5% 0.25W

560 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 77 Gói

560 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 5% 0.25W

680 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1988 Gói(100con)

680 Ohm 5% 0.25W

750 Ohm 5% 0.25W

750 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

750 Ohm 5% 0.25W

820 Ohm 5% 0.25W

820 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 499 Gói(100con)

820 Ohm 5% 0.25W

910 Ohm 5% 0.25W

910 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

910 Ohm 5% 0.25W

1K Ohm 5% 0.25W

1K ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 35 Gói(100con)

1K Ohm 5% 0.25W

1.2K Ohm 5% 0.25W

1.2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 962 Gói(100con)

1.2K Ohm 5% 0.25W

1.8K Ohm 5% 0.25W

1.8K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 496 Gói(100con)

1.8K Ohm 5% 0.25W

1.5K Ohm 5% 0.25W

1.5K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 61 Gói(100con)

1.5K Ohm 5% 0.25W

2.2K Ohm 5% 0.25W

2.2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1945 Gói(100con)

2.2K Ohm 5% 0.25W

2.7K Ohm 5% 0.25W

2.7K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 987 Gói(100con)

2.7K Ohm 5% 0.25W

3.3K Ohm 5% 0.25W

3.3K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 966 Gói(100con)

3.3K Ohm 5% 0.25W

3.9K Ohm 5% 0.25W

3.9K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 499 Gói(100con)

3.9K Ohm 5% 0.25W

4.7K Ohm 5% 0.25W

4.7K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1923 Gói(100con)

4.7K Ohm 5% 0.25W

5.6K Ohm 5% 0.25W

5.6K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 989 Gói(100con)

5.6K Ohm 5% 0.25W

6.8K Ohm 5% 0.25W

6.8K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 1976 Gói(100con)

6.8K Ohm 5% 0.25W

7.5K Ohm 5% 0.25W

7.5K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 4 Gói(100pcs)

7.5K Ohm 5% 0.25W

8.2K Ohm 5% 0.25W

8.2K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Còn : 98 Gói(100pcs)

8.2K Ohm 5% 0.25W

9.1K Ohm 5% 0.25W

9.1K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100pcs)

Hàng còn: 0

9.1K Ohm 5% 0.25W

10K Ohm 5% 0.25W

10K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 20 Gói(100con)

10K Ohm 5% 0.25W

12K Ohm 5% 0.25W

12K Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói(100con)

Còn : 86 Gói(100con)

12K Ohm 5% 0.25W
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support