Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

1/4W RESISTORS (50)

List_product List_gallery

0ohm 0.25W

0ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Liên hệ đặt hàng

0ohm 0.25W

4.7Ohm 2.5W

4.7 Ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

4.7Ohm 2.5W

10Ohm 0.25W

10ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 992 Gói

10Ohm 0.25W

15Ohm 0.25W

15ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

15Ohm 0.25W

22Ohm 0.25W

22ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

22Ohm 0.25W

33Ohm 0.25W

33ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

33Ohm 0.25W

39Ohm 0.25W

39ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 3498 Gói

39Ohm 0.25W

47Ohm 0.25W

47ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

47Ohm 0.25W

56Ohm 0.25W

56ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 998 Gói

56Ohm 0.25W

68Ohm 0.25W

68ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

68Ohm 0.25W

100Ohm 0.25W

100ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1990 gói

100Ohm 0.25W

120Ohm 0.25W

120ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

120Ohm 0.25W

150Ohm 0.25W

150ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 3995 Gói

150Ohm 0.25W

180Ohm 0.25W

180ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 996 Gói

180Ohm 0.25W

220Ohm 0.25W

220ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1992 gói

220Ohm 0.25W

270Ohm 0.25W

270ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Cái

Còn : 996 Cái

270Ohm 0.25W

330Ohm 0.25W

330ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 989 Gói

330Ohm 0.25W

470Ohm 0.25W

470ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1989 gói

470Ohm 0.25W

560Ohm 0.25W

560ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 97 Gói

560Ohm 0.25W

680Ohm 0.25W

680ohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1996 gói

680Ohm 0.25W

1KOhm 0.25W

1Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1983 gói

1KOhm 0.25W

1.2KOhm 0.25W

1.2Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 995 Gói

1.2KOhm 0.25W

1.5KOhm 0.25W

1.5Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

1.5KOhm 0.25W

2.2KOhm 0.25W

2.2kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1998 gói

2.2KOhm 0.25W

2.7KOhm 0.25W

2.7Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 996 Gói

2.7KOhm 0.25W

3.3KOhm 0.25W

3.3Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

3.3KOhm 0.25W

4.7KOhm 0.25W

4.7kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1995 gói

4.7KOhm 0.25W

5.6KOhm 0.25W

5.6Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 997 Gói

5.6KOhm 0.25W

6.8KOhm 0.25W

6.8kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1997 gói

6.8KOhm 0.25W

10KOhm 0.25W

10kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1922 gói

10KOhm 0.25W

12KOhm 0.25W

12Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 99 Gói

12KOhm 0.25W

15KOhm 0.25W

15Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 1000 Gói

15KOhm 0.25W

18KOhm 0.25W

18Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

18KOhm 0.25W

22KOhm 0.25W

22kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1998 gói

22KOhm 0.25W

27KOhm 0.25W

27Kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/Gói

Còn : 999 Gói

27KOhm 0.25W

33KOhm 0.25W

33kohm 1/4W 5% Carbon Film Resistor

Giá : 4,000 đ/gói

Còn : 1998 gói

33KOhm 0.25W
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support