Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

1.25mm Connectors (19)

List product List gallery

4P-ZH1.25-2H Dây Cáp 15CM

Dây bus 1.25mm 4Pin, 2 đầu đực-cái, dài 15CM

Giá: 6,500 đ/Dây

Còn: 140 Dây

4P-ZH1.25-2H Dây Cáp 15CM

8P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 8Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 5,500 đ/Dây

Còn: 276 Dây

8P-ZH1.25-S-15CM

6P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 6Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 5,000 đ/Dây

Còn: 628 Dây

6P-ZH1.25-S-15CM

5P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 5Pins, 1 đầu cái, Pitch 1.25mm, dài 15CM

Giá: 4,000 đ/Dây

Còn: 170 Dây

5P-ZH1.25-S-15CM

4P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 4Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 3,000 đ/Dây

Còn: 141 Dây

4P-ZH1.25-S-15CM

3P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 3Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 2,200 đ/Dây

Còn: 293 Dây

3P-ZH1.25-S-15CM

2P-ZH1.25-S-15CM

Dây bus 2Pins, 1 đầu cái, dài 15CM

Giá: 1,500 đ/Dây

Còn: 110 Dây

2P-ZH1.25-S-15CM

8P-ZH1.25MM-RA

8Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 991 Cái

8P-ZH1.25MM-RA

6P-ZH1.25MM-RA

6Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 979 Cái

6P-ZH1.25MM-RA

5P-ZH1.25MM-RA

5Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 985 Cái

5P-ZH1.25MM-RA

4P-ZH1.25MM-RA

4Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 934 Cái

4P-ZH1.25MM-RA

3P-ZH1.25MM-RA

3Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

3P-ZH1.25MM-RA

2P-ZH1.25MM-RA

2Pins right angle, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 925 Cái

2P-ZH1.25MM-RA

8P-ZH1.25MM-D

8Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,500 đ/Cái

Còn: 988 Cái

8P-ZH1.25MM-D

6P-ZH1.25MM-D

6Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,300 đ/Cái

Còn: 1000 Cái

6P-ZH1.25MM-D

5P-ZH1.25MM-D

5Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 673 Cái

5P-ZH1.25MM-D

3P-ZH1.25MM-D

3Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 700 đ/Cái

Còn: 980 Cái

3P-ZH1.25MM-D

4P-ZH1.25MM-D

4Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 900 đ/Cái

Còn: 905 Cái

4P-ZH1.25MM-D

2P-ZH1.25MM-D

2Pins, pitch 1.25mm, DIP type connector

Giá: 500 đ/Cái

Còn: 969 Cái

2P-ZH1.25MM-D
Thegioiic live support