Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

1.0mm Connectors (19)

List product List gallery

10P-SH1.0-V

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-SH1.0-V

9P-SH1.0-V

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-SH1.0-V

8P-SH1.0-V

8Pin, Pitch 1.0mm, loại H

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-SH1.0-V

7P-SH1.0-V

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-SH1.0-V

6P-SH1.0-V

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-SH1.0-V

5P-SH1.0-V

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-SH1.0-V

4P-SH1.0-V

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-SH1.0-V

3P-SH1.0-V

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-SH1.0-V

3P-SH1.0-V

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 0 đ/Cái

Hết hàng

3P-SH1.0-V

2P-SH1.0-V

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD thẳng đứng

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-SH1.0-V

10P-SH1.0-H

10Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-SH1.0-H

9P-SH1.0-H

9Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-SH1.0-H

8P-SH1.0-H

8Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-SH1.0-H

7P-SH1.0-H

7Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-SH1.0-H

6P-SH1.0-H

6Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-SH1.0-H

5P-SH1.0-H

5Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

5P-SH1.0-H

4P-SH1.0-H

4Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-SH1.0-H

3P-SH1.0-H

3Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-SH1.0-H

2P-SH1.0-H

2Pin, Pitch 1.0mm, loại SMD nằm ngang

Giá: 1,000 đ/Cái

Hết hàng

2P-SH1.0-H
Thegioiic live support