Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0912 Through Hole Inductors (47)

List_product List_gallery

1UH 0912

1uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 290 Cái

1UH 0912

1.2UH 0912

1.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1.2UH 0912

1.5UH 0912

1.5uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1.5UH 0912

1.8UH 0912

1.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1.8UH 0912

2.2UH 0912

2.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 200 Cái

2.2UH 0912

2.7UH 0912

2.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

2.7UH 0912

3.3UH 0912

3.3uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 298 Cái

3.3UH 0912

3.9UH 0912

3.9uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

3.9UH 0912

4.7UH 0912

4.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 299 Cái

4.7UH 0912

5.6UH 0912

5.6uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

5.6UH 0912

6.8UH 0912

6.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

6.8UH 0912

8.2UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

8.2UH 0912

10UH 0912

10uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

10UH 0912

12UH 0912

12uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

12UH 0912

15UH 0912

15uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

15UH 0912

18UH 0912

18uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

18UH 0912

22UH 0912

22uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

22UH 0912

27UH 0912

27uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

27UH 0912

39UH 0912

39uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

39UH 0912

33UH 0912

33uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 194 Cái

33UH 0912

47UH 0912

47uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 187 Cái

47UH 0912

56UH 0912

56uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

56UH 0912

68UH 0912

68uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 2,500 đ/Cái

Còn : 293 Cái

68UH 0912

82UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

82UH 0912

100UH 0912

100uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 1316 Cái

100UH 0912

120UH 0912

120uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

120UH 0912

150UH 0912

150uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

150UH 0912

180UH 0912

180uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

180UH 0912

220UH 0912

220uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 444 Cái

220UH 0912

270UH 0912

270uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

270UH 0912

330UH 0912

330uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 597 Cái

330UH 0912

390UH 0912

390uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

390UH 0912

470UH 0912

470uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 568 Cái

470UH 0912

560UH 0912

560uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

560UH 0912

680UH 0912

680uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Còn : 271 Cái

680UH 0912

820UH 0912

820uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

820UH 0912

1000UH 0912

1000uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1000UH 0912

1200UH 0912

1200uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1200UH 0912

1500UH 0912

1500uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1500UH 0912

1800UH 0912

1800uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá : 3,500 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

1800UH 0912
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support