Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
700XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1778.00mm, 350 Răng, Rộng 10mm
0 đ/Cái
670XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1701.80mm, 335 Răng, Rộng 10mm
139,000 đ/Cái
630XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1600.20mm, 315 Răng, Rộng 10mm
133,000 đ/Cái
450XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1143.00mm, 225 Răng, Rộng 10mm
97,000 đ/Cái
400XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 1016.90mm, 200 Răng, Rộng 10mm
87,000 đ/Cái
390XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 990.60mm, 195 Răng, Rộng 10mm
85,000 đ/Cái
Pin CR1632 Panasonic
Pin lithium Panasonic 3V; 140mAh
55,000 đ/Cái
380XL Dây Đai
Loại: XL, Pitch: 5.08, Chu vi: 965.20mm, 190 Răng, Rộng 10mm
83,000 đ/Cái

0912 Through Hole Inductors (48)

List product List gallery

1UH 0912

1uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 290 Cái

1UH 0912

1.2UH 0912

1.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.2UH 0912

1.5UH 0912

1.5uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.5UH 0912

1.8UH 0912

1.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

1.8UH 0912

2.2UH 0912

2.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

2.2UH 0912

2.7UH 0912

2.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

2.7UH 0912

3.3UH 0912

3.3uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 288 Cái

3.3UH 0912

3.9UH 0912

3.9uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

3.9UH 0912

4.7UH 0912

4.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 299 Cái

4.7UH 0912

5.6UH 0912

5.6uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

5.6UH 0912

6.8UH 0912

6.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

6.8UH 0912

8.2UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

8.2UH 0912

10UH 0912

10uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

10UH 0912

12UH 0912

12uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

12UH 0912

15UH 0912

15uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

15UH 0912

18UH 0912

18uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

18UH 0912

22UH 0912

22uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

22UH 0912

27UH 0912

27uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

27UH 0912

39UH 0912

39uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

39UH 0912

33UH 0912

33uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 167 Cái

33UH 0912

47UH 0912

47uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 90 Cái

47UH 0912

56UH 0912

56uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hết hàng

56UH 0912

68UH 0912

68uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 281 Cái

68UH 0912

82UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

82UH 0912

100UH 0912

100uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 885 Cái

100UH 0912

120UH 0912

120uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

120UH 0912

150UH 0912

150uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

150UH 0912

180UH 0912

180uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

180UH 0912

220UH 0912

220uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 442 Cái

220UH 0912

270UH 0912

270uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

270UH 0912

330UH 0912

330uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 572 Cái

330UH 0912

390UH 0912

390uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

390UH 0912

470UH 0912

470uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 549 Cái

470UH 0912

560UH 0912

560uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

560UH 0912

680UH 0912

680uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 271 Cái

680UH 0912

820UH 0912

820uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

820UH 0912

1000UH 0912

1000uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 299 Cái

1000UH 0912

1200UH 0912

1200uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

1200UH 0912

1500UH 0912

1500uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

1500UH 0912

1800UH 0912

1800uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

1800UH 0912
Thegioiic live support