Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

0912 Through Hole Inductors (48)

List_product List_gallery

1UH 0912

1uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 290 Cái

1UH 0912

1.2UH 0912

1.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.2UH 0912

1.5UH 0912

1.5uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.5UH 0912

1.8UH 0912

1.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1.8UH 0912

2.2UH 0912

2.2uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 200 Cái

2.2UH 0912

2.7UH 0912

2.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

2.7UH 0912

3.3UH 0912

3.3uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 288 Cái

3.3UH 0912

3.9UH 0912

3.9uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

3.9UH 0912

4.7UH 0912

4.7uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 299 Cái

4.7UH 0912

5.6UH 0912

5.6uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

5.6UH 0912

6.8UH 0912

6.8uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

6.8UH 0912

8.2UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

8.2UH 0912

10UH 0912

10uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

10UH 0912

12UH 0912

12uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

12UH 0912

15UH 0912

15uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

15UH 0912

18UH 0912

18uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

18UH 0912

22UH 0912

22uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

22UH 0912

27UH 0912

27uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

27UH 0912

39UH 0912

39uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

39UH 0912

33UH 0912

33uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 182 Cái

33UH 0912

47UH 0912

47uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 130 Cái

47UH 0912

56UH 0912

56uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

56UH 0912

68UH 0912

68uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 2,500 đ/Cái

Còn: 281 Cái

68UH 0912

82UH 0912

82uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

82UH 0912

100UH 0912

100uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 1008 Cái

100UH 0912

120UH 0912

120uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

120UH 0912

150UH 0912

150uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

150UH 0912

180UH 0912

180uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

180UH 0912

220UH 0912

220uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 442 Cái

220UH 0912

270UH 0912

270uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

270UH 0912

330UH 0912

330uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 577 Cái

330UH 0912

390UH 0912

390uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

390UH 0912

470UH 0912

470uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 551 Cái

470UH 0912

560UH 0912

560uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

560UH 0912

680UH 0912

680uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 271 Cái

680UH 0912

820UH 0912

820uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

820UH 0912

1000UH 0912

1000uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,000 đ/Cái

Còn: 299 Cái

1000UH 0912

1200UH 0912

1200uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1200UH 0912

1500UH 0912

1500uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1500UH 0912

1800UH 0912

1800uH 3A, size D9 x H12mm inductor

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

1800UH 0912
Thegioiic-live-support