Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0805 SMD Inductors (17)

List_product List_gallery

0805 1.8nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Cái

Liên hệ đặt hàng

0805 1.8nH Inductor

0805 1.5nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0805 1.5nH Inductor

0805 1nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0805 1nH Inductor

0805 2.7nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0805 2.7nH Inductor

0805 2.2nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0805 2.2nH Inductor

0805 27nH Inductor

0805 27nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 200 Gói(5pcs)

0805 27nH Inductor

0805 47nH Inductor

0805 47nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói (5pcs)

Còn : 892 Gói (5pcs)

0805 47nH Inductor

0805 1uH Inductor

0805 1uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1195 Gói(5pcs)

0805 1uH Inductor

0805 2.7nH Inductor

0805 2.7nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 188 Gói(5pcs)

0805 2.7nH Inductor

0805 47uH Inductor

0805 47uH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Liên hệ đặt hàng

0805 47uH Inductor

0805 100uH Inductor

0805 100uH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 889 Gói(5pcs)

0805 100uH Inductor

0805 470nH Inductor

0805 0.47uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 488 Gói(5pcs)

0805 470nH Inductor

0805 10uH Inductor

0805 10uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 346 Gói(5pcs)

0805 10uH Inductor

0805 8.2nH Inductor

0805 8.2nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 386 Gói(5pcs)

0805 8.2nH Inductor

0805 6.8nH Inductor

0805 6.8nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 999 Gói(5pcs)

0805 6.8nH Inductor

0805 4.7nH Inductor

0805 4.7nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 490 Gói(5pcs)

0805 4.7nH Inductor

0805 3.9nH Inductor

0805 3.9nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 293 Gói(5pcs)

0805 3.9nH Inductor
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support