Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0805 SMD Inductors (17)

List_product List_gallery

0805 1.8nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0805 1.8nH Inductor

0805 1.5nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

0805 1.5nH Inductor

0805 1nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

0805 1nH Inductor

0805 2.7nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

0805 2.7nH Inductor

0805 2.2nH Inductor

550 mOhm Max, 300mA, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 0

0805 2.2nH Inductor

0805 27nH Inductor

0805 27nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 166 Gói(5pcs)

0805 27nH Inductor

0805 47nH Inductor

0805 47nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói (5pcs)

Còn : 835 Gói (5pcs)

0805 47nH Inductor

0805 1uH Inductor

0805 1uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1155 Gói(5pcs)

0805 1uH Inductor

0805 2.7nH Inductor

0805 2.7nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 173 Gói(5pcs)

0805 2.7nH Inductor

0805 47uH Inductor

0805 47uH Inductor, 5%

Giá : 3,500 đ/Gói(5pcs)

Còn : 755 Gói(5pcs)

0805 47uH Inductor

0805 100uH Inductor

0805 100uH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 806 Gói(5pcs)

0805 100uH Inductor

0805 470nH Inductor

0805 0.47uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 1226 Gói(5pcs)

0805 470nH Inductor

0805 10uH Inductor

0805 10uH Inductor, 10%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 255 Gói(5pcs)

0805 10uH Inductor

0805 8.2nH Inductor

0805 8.2nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 383 Gói(5pcs)

0805 8.2nH Inductor

0805 6.8nH Inductor

0805 6.8nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 991 Gói(5pcs)

0805 6.8nH Inductor

0805 4.7nH Inductor

0805 4.7nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 484 Gói(5pcs)

0805 4.7nH Inductor

0805 3.9nH Inductor

0805 3.9nH Inductor, 5%

Giá : 2,000 đ/Gói(5pcs)

Còn : 291 Gói(5pcs)

0805 3.9nH Inductor
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support