Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

0805 Ceramic Capacitors (109)

List_product List_gallery

2.2uF 25V 0805 Cap

2.2uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá: 3,400 đ/Gói(10pcs)

Còn: 166 Gói(10pcs)

2.2uF 25V 0805 Cap

47uF 16V 0805 Cap

47UF CERAMIC CAPACITOR 16V 20% 0805

Giá: 9,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

47uF 16V 0805 Cap

560pF 16V 0805 Cap

CAP 560PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 389 Gói(10pcs)

560pF 16V 0805 Cap

150pF 16V 0805 Cap

150PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 360 Gói(10pcs)

150pF 16V 0805 Cap

18pF 16V 0805 Cap

CAP 18PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 370 Gói(10pcs)

18pF 16V 0805 Cap

68pF 16V 0805 Cap

68PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 400 Gói(10pcs)

68pF 16V 0805 Cap

330nF 16V 0805 Cap

330nF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,500 đ/Gói(10pcs)

Còn: 393 Gói(10pcs)

330nF 16V 0805 Cap

1uF 25V 0805 Cap

1uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá: 3,200 đ/Gói(10pcs)

Còn: 721 Gói(10pcs)

1uF 25V 0805 Cap

10uF 6.3v 0805 Cap

10μF 6.3V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 4,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

10uF 6.3v 0805 Cap

22uF 16V 0805 Cap

22μF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 240 Gói(10pcs)

22uF 16V 0805 Cap

1pF 50V 0805 Cap

CAP 1PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 58 Gói(10pcs)

1pF 50V 0805 Cap

1.2pF 50V 0805 Cap

1.2PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

1.2pF 50V 0805 Cap

1.5pF 50V 0805 Cap

CAP 1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 334 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0805 Cap

1.8pF 50V 0805 Cap

1.8PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

1.8pF 50V 0805 Cap

2pF 50V 0805 Cap

CAP 2PF 5% 50V CERM CHIP

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 396 Gói(10pcs)

2pF 50V 0805 Cap

2.2pF 50V 0805 Cap

CAP 2.2PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 189 Gói(10pcs)

2.2pF 50V 0805 Cap

2.4pF 50V 0805 Cap

2.4PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

2.4pF 50V 0805 Cap

2.7pF 50V 0805 Cap

2.7PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

2.7pF 50V 0805 Cap

3.3pF 50V 0805 Cap

CAP 3.3PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 198 Gói(10pcs)

3.3pF 50V 0805 Cap

3.9pF 50V 0805 Cap

3.9PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

3.9pF 50V 0805 Cap

4.7pF 50V 0805 Cap

CAP 4.7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 185 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0805 Cap

5.6pF 50V 0805 Cap

5.6PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

5.6pF 50V 0805 Cap

6.8pF 50V 0805 Cap

CAP 6.8PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 296 Gói(10pcs)

6.8pF 50V 0805 Cap

7pF 50V 0805 Cap

CAP 7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 339 Gói(10pcs)

7pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

7.5pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

8.2pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

9.1pF 50V 0805 Cap

10pF 50V 0805 Cap

CAP 10PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 1902 Gói(10pcs)

10pF 50V 0805 Cap

11pF 50V 0805 Cap

11pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

11pF 50V 0805 Cap

12pF 50V 0805 Cap

12pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

12pF 50V 0805 Cap

13pF 50V 0805 Cap

13pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

13pF 50V 0805 Cap

15pF 50V 0805 Cap

15PF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 365 Gói(10pcs)

15pF 50V 0805 Cap

20pF 50V 0805 Cap

CAP 20PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 3906 Gói(10pcs)

20pF 50V 0805 Cap

24pF 50V 0805 Cap

24pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

24pF 50V 0805 Cap

22pF 50V 0805 Cap

CAP 22PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 3481 Gói(10pcs)

22pF 50V 0805 Cap

25pF 50V 0805 Cap

25pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

25pF 50V 0805 Cap

27pF 50V 0805 Cap

27pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 369 Gói(10pcs)

27pF 50V 0805 Cap

29pF 50V 0805 Cap

29pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

29pF 50V 0805 Cap

30pF 50V 0805 Cap

30pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Hàng còn: 0

30pF 50V 0805 Cap

33pF 50V 0805 Cap

CAP 33PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá: 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn: 202 Gói(10pcs)

33pF 50V 0805 Cap
Thegioiic-live-support