Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0805 Ceramic Capacitor (109)

List_product List_gallery

2.2uF 25V 0805 Cap

2.2uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá : 3,400 đ/Gói(10pcs)

Còn : 175 Gói(10pcs)

2.2uF 25V 0805 Cap

47uF 16V 0805 Cap

47UF CERAMIC CAPACITOR 16V 20% 0805

Giá : 9,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

47uF 16V 0805 Cap

560pF 16V 0805 Cap

CAP 560PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 389 Gói(10pcs)

560pF 16V 0805 Cap

150pF 16V 0805 Cap

150PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 395 Gói(10pcs)

150pF 16V 0805 Cap

18pF 16V 0805 Cap

CAP 18PF 16V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 377 Gói(10pcs)

18pF 16V 0805 Cap

68pF 16V 0805 Cap

68PF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 400 Gói(10pcs)

68pF 16V 0805 Cap

330nF 16V 0805 Cap

330nF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 2,500 đ/Gói(10pcs)

Còn : 396 Gói(10pcs)

330nF 16V 0805 Cap

1uF 25V 0805 Cap

1uF 25V CERAMIC CAPACITOR CHIP 0805 SMD

Giá : 3,200 đ/Gói(10pcs)

Còn : 800 Gói(10pcs)

1uF 25V 0805 Cap

10uF 6.3v 0805 Cap

10μF 6.3V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 252 Gói(10pcs)

10uF 6.3v 0805 Cap

22uF 16V 0805 Cap

22μF 16V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 364 Gói(10pcs)

22uF 16V 0805 Cap

1pF 50V 0805 Cap

CAP 1PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 188 Gói(10pcs)

1pF 50V 0805 Cap

1.2pF 50V 0805 Cap

1.2PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.2pF 50V 0805 Cap

1.5pF 50V 0805 Cap

CAP 1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 387 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0805 Cap

1.8pF 50V 0805 Cap

1.8PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

1.8pF 50V 0805 Cap

2pF 50V 0805 Cap

CAP 2PF 5% 50V CERM CHIP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 398 Gói(10pcs)

2pF 50V 0805 Cap

2.2pF 50V 0805 Cap

CAP 2.2PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 190 Gói(10pcs)

2.2pF 50V 0805 Cap

2.4pF 50V 0805 Cap

2.4PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.4pF 50V 0805 Cap

2.7pF 50V 0805 Cap

2.7PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

2.7pF 50V 0805 Cap

3.3pF 50V 0805 Cap

CAP 3.3PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 200 Gói(10pcs)

3.3pF 50V 0805 Cap

3.9pF 50V 0805 Cap

3.9PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

3.9pF 50V 0805 Cap

4.7pF 50V 0805 Cap

CAP 4.7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 192 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0805 Cap

5.6pF 50V 0805 Cap

5.6PF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

5.6pF 50V 0805 Cap

6.8pF 50V 0805 Cap

CAP 6.8PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 300 Gói(10pcs)

6.8pF 50V 0805 Cap

7pF 50V 0805 Cap

CAP 7PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 340 Gói(10pcs)

7pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V 0805 Cap

7.5pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

7.5pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V 0805 Cap

8.2pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

8.2pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V 0805 Cap

9.1pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

9.1pF 50V 0805 Cap

10pF 50V 0805 Cap

CAP 10PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 944 Gói(10pcs)

10pF 50V 0805 Cap

11pF 50V 0805 Cap

11pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

11pF 50V 0805 Cap

12pF 50V 0805 Cap

12pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

12pF 50V 0805 Cap

13pF 50V 0805 Cap

13pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

13pF 50V 0805 Cap

15pF 50V 0805 Cap

15PF 50V CERAMIC CAPACITOR 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 430 Gói(10pcs)

15pF 50V 0805 Cap

20pF 50V 0805 Cap

CAP 20PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3943 Gói(10pcs)

20pF 50V 0805 Cap

24pF 50V 0805 Cap

24pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

24pF 50V 0805 Cap

22pF 50V 0805 Cap

CAP 22PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3655 Gói(10pcs)

22pF 50V 0805 Cap

25pF 50V 0805 Cap

25pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

25pF 50V 0805 Cap

27pF 50V 0805 Cap

27pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 380 Gói(10pcs)

27pF 50V 0805 Cap

29pF 50V 0805 Cap

29pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

29pF 50V 0805 Cap

30pF 50V 0805 Cap

30pF 50V ceramic capacitor 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

30pF 50V 0805 Cap

33pF 50V 0805 Cap

CAP 33PF 50V CERM CHIP 0805 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 232 Gói(10pcs)

33pF 50V 0805 Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support