Phone

(28)3896.8699-0972924961

Danh Mục
Sản phẩm mới
CD4060BM
IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC
0 đ/Cái
CD4052BE
IC MUX/DEMUX DUAL 4X1 16DIP
3,000 đ/Cái
CD4050BD
IC BUFF/CONVERTER HEX 16SOIC
3,000 đ/Cái
CD4047BM
IC MONOSTBL/ASTBL MULTVIB 14SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-40
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 40mm
520 đ/Con
CD4028BM
IC DECODER CMOS BCD-DEC 16SOIC
3,000 đ/Cái
Vít PM6-35
Vít M6(6mm) không đai, chiều dài 35mm
500 đ/Con
CD4027BM
IC JK TYPE POS TRG DUAL 16SOIC
3,000 đ/Cái

0630 SMD Inductors (9)

List product List gallery

0630-22uH

22uH, 1.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

0630-22uH

0630-15uH

15uH, 3A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-15uH

0630-10uH

10uH, 4A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-10uH

0630-6.8uH

6.8uH, 4.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-6.8uH

0630-4.7uH

4.7uH, 5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-4.7uH

0630-3.3uH

3.3uH, 6.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-3.3uH

0630-2.2uH

2.2uH, 7A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-2.2uH

0630-1.5uH

1.5uH, 9A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hết hàng

0630-1.5uH

0630-1uH

1uH, 12A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hết hàng

0630-1uH
Thegioiic live support