Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
2.4-SZYTF TFT LCD Shield Arduino
2.4-inch LCD Module cảm ứng điện trở dùng cho Arduino UNO R3
125,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 6mm
30 răng, lỗ 6mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
T30-H3-P05 Bánh Răng Lỗ 5mm
30 răng, lỗ 5mm, bước răng 0.5, cao 10mm, M3 screw
23,000 đ/Cái
FM-1.27-2X40-SMD
80(40x2) pin 1.27mm SMD Female connector
15,000 đ/Cái
RJ11-4P4C-FM
Modular Plug Network Cable Connector Clear 6Pins-Female
1,300 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V1 Relay 5V
Input 5V, 10A/250VAC 10A/30VDC
165,000 đ/Cái
Module WiFi ESP8266-V12 Relay
Relay 10A 220V, Input 7-30VDC
180,000 đ/Cái
AD16-22SM Đèn Còi Báo
Đèn còi 12V,24V,36V,110V,220v,380V AC/DC <=20mA 80dB
35,000 đ/Cái

0630 Inductors (9)

List product List gallery

0630-22uH

22uH, 1.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,500 đ/Cái

Hết hàng

0630-22uH

0630-15uH

15uH, 3A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-15uH

0630-10uH

10uH, 4A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-10uH

0630-6.8uH

6.8uH, 4.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-6.8uH

0630-4.7uH

4.7uH, 5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-4.7uH

0630-3.3uH

3.3uH, 6.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-3.3uH

0630-2.2uH

2.2uH, 7A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hết hàng

0630-2.2uH

0630-1.5uH

1.5uH, 9A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hết hàng

0630-1.5uH

0630-1uH

1uH, 12A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hết hàng

0630-1uH
Thegioiic live support