Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

0630 Inductors (9)

List_product List_gallery

0630-22uH

22uH, 1.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,500 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-22uH

0630-15uH

15uH, 3A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-15uH

0630-10uH

10uH, 4A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-10uH

0630-6.8uH

6.8uH, 4.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-6.8uH

0630-4.7uH

4.7uH, 5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-4.7uH

0630-3.3uH

3.3uH, 6.5A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-3.3uH

0630-2.2uH

2.2uH, 7A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 3,000 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-2.2uH

0630-1.5uH

1.5uH, 9A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-1.5uH

0630-1uH

1uH, 12A, SMD Inuductor, size 6.6 x 6.9 x 3.0MM

Giá: 2,900 đ/Cái

Hàng còn: 0

0630-1uH
Thegioiic-live-support