Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0603 Ceramic Capacitor (79)

List_product List_gallery

100nF 25V 0603 Cap

100NF 5% 25V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 390 Gói(10pcs)

100nF 25V 0603 Cap

1pF 50V 0603 Cap

1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 393 Gói(10pcs)

1pF 50V 0603 Cap

1.5pF 50V 0603 Cap

1.5PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 384 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0603 Cap

2pF 50V 0603 Cap

2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 388 Gói(10pcs)

2pF 50V 0603 Cap

2.2pF 50V 0603 Cap

2.2PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 394 Gói(10pcs)

2.2pF 50V 0603 Cap

3.3pF 50V 0603 Cap

3.3PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 395 Gói(10pcs)

3.3pF 50V 0603 Cap

4.7pF 50V 0603 Cap

4.7PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn : 391 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0603 Cap

6.8pF 50V 0603 Cap

6.8PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 391 Gói(10pcs)

6.8pF 50V 0603 Cap

8.2pF 50V 0603 Cap

8.2PF 5% 50V CERM CHIP 0805 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 400 Gói(10pcs)

8.2pF 50V 0603 Cap

9.1pF 50V 0603 Cap

9.1PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

9.1pF 50V 0603 Cap

10pF 50V 0603 Cap

10PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 664 Gói(10pcs)

10pF 50V 0603 Cap

12pF 50V 0603 Cap

12PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

12pF 50V 0603 Cap

15pF 50V 0603 Cap

15PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 361 Gói(10pcs)

15pF 50V 0603 Cap

18pF 50V 0603 Cap

18PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 398 Gói(10pcs)

18pF 50V 0603 Cap

20pF 50V 0603 Cap

20PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 395 Gói(10pcs)

20pF 50V 0603 Cap

22pF 50V 0603 Cap

22PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 320 Gói(10pcs)

22pF 50V 0603 Cap

27pF 50V 0603 Cap

27pF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 363 Gói(10pcs)

27pF 50V 0603 Cap

33pF 50V 0603 Cap

33PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 1176 Gói(10pcs)

33pF 50V 0603 Cap

39pF 50V 0603 Cap

39PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 307 Gói(10pcs)

39pF 50V 0603 Cap

47pF 50V 0603 Cap

47PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 391 Gói(10pcs)

47pF 50V 0603 Cap

56pF 50V 0603 Cap

56PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

56pF 50V 0603 Cap

75pF 50V 0603 Cap

75PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

75pF 50V 0603 Cap

68pF 50V 0603 Cap

68PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 398 Gói(10pcs)

68pF 50V 0603 Cap

82pF 50V 0603 Cap

82PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

82pF 50V 0603 Cap

100pF 50V 0603 Cap

100PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn : 396 Gói(10pcs)

100pF 50V 0603 Cap

120pF 50V 0603 Cap

120PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

120pF 50V 0603 Cap

150pF 50V 0603 Cap

150PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

150pF 50V 0603 Cap

180pF 50V 0603 Cap

180PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

180pF 50V 0603 Cap

220pF 50V 0603 Cap

220PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 347 Gói(10pcs)

220pF 50V 0603 Cap

270pF 50V 0603 Cap

270PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

270pF 50V 0603 Cap

330pF 50V 0603 Cap

330PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 358 Gói(10pcs)

330pF 50V 0603 Cap

470pF 50V 0603 Cap

470PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 370 Gói(10pcs)

470pF 50V 0603 Cap

560pF 50V 0603 Cap

560PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

560pF 50V 0603 Cap

680pF 50V 0603 Cap

680PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 394 Gói(10pcs)

680pF 50V 0603 Cap

820pF 50V 0603 Cap

820PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

820pF 50V 0603 Cap

910pF 50V 0603 Cap

910PF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

910pF 50V 0603 Cap

1nF 50V 0603 Cap

1NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 291 Gói(10pcs)

1nF 50V 0603 Cap

1.5nF 50V 0603 Cap

1.5NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 376 Gói(10pcs)

1.5nF 50V 0603 Cap

2.2nF 50V 0603 Cap

2.2NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 380 Gói(10pcs)

2.2nF 50V 0603 Cap

2.7nF 50V 0603 Cap

2.7NF 5% 50V CERM CHIP 0603 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 399 Gói(10pcs)

2.7nF 50V 0603 Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support