Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0603 Ceramic Capacitor (48)

List_product List_gallery

0603-10uF-10V Cap

CAP CER 10UF 10V 10% 0603

Giá : 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 1000 Gói(10pcs)

0603-10uF-10V Cap

0603-27pF-50V Cap

CAP CERM 27PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3990 Gói(10pcs)

0603-27pF-50V Cap

0603-39pF-50V Cap

CAP 39PF 50V CERM CHIP 0603 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 324 Gói(10pcs)

0603-39pF-50V Cap

0603 1uF 50V Cap

CAP CER 1UF 50V X5R 5% 0603

Giá : 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 1179 Gói(10pcs)

0603 1uF 50V Cap

0603-18pF-16V Cap

CAP CERM 18PF 5% 16V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3997 Gói(10pcs)

0603-18pF-16V Cap

0603-5pF-16V Cap

CAP CERM 5PF 5% 16V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3988 Gói(10pcs)

0603-5pF-16V Cap

0603-100pF-16V Cap

CAP CERM 100PF 5% 16V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3979 Gói(10pcs)

0603-100pF-16V Cap

0603-15pF-16V Cap

CAP CERM 15PF 5% 16V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3992 Gói(10pcs)

0603-15pF-16V Cap

0603-1uF-16V Cap

CAP CER 1.0UF 16V X5R 10% 0603

Giá : 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-1uF-16V Cap

0603-4.7nF-16V Cap

CAP CER 4700PF 16V NP0 5% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-4.7nF-16V Cap

0603-10nF-16V Cap

CAP CER 10NF 16V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3967 Gói(10pcs)

0603-10nF-16V Cap

0603-100nF-16V Cap

CAP CER 100NF 16V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3936 Gói(10pcs)

0603-100nF-16V Cap

0603-10uF-16V Cap

CAP CER 10UF 16V X5R 10% 0603

Giá : 5,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3993 Gói(10pcs)

0603-10uF-16V Cap

0603-4.7nF-50V Cap

CAP CER 4700PF 50V NP0 5% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-4.7nF-50V Cap

0603-1.5nF-50V Cap

CAP CER 1500PF 50V NP0 5% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3998 Gói(10pcs)

0603-1.5nF-50V Cap

0603-2.2nF-50V Cap

CAP CER 2200PF 50V NP0 5% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3986 Gói(10pcs)

0603-2.2nF-50V Cap

0603 470pF 50V Cap

CAP 470PF 50V CERM CHIP 0603 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3975 Gói(10pcs)

0603 470pF 50V Cap

0603 330pF 50V Cap

CAP 330PF 50V CERM CHIP 0603 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3990 Gói(10pcs)

0603 330pF 50V Cap

0603-100pF-50V Cap

CAP CERM 100PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-100pF-50V Cap

0603-33pF-50V Cap

CAP CERM 33PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3985 Gói(10pcs)

0603-33pF-50V Cap

0603-4.7pF-50V Cap

CAP CERM 4.7PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 1,500 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-4.7pF-50V Cap

0603-680nF-50V Cap

CAP CER 680NF 50V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 398 Gói(10pcs)

0603-680nF-50V Cap

0603-470nF-50V Cap

CAP CER 470NF 50V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 389 Gói(10pcs)

0603-470nF-50V Cap

0603-330nF-50V Cap

CAP CER 330NF 50V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 400 Gói(10pcs)

0603-330nF-50V Cap

0603-150nF-50V Cap

CAP CER 150NF 50V NP0 5% 0603

Giá : 3,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 400 Gói(10pcs)

0603-150nF-50V Cap

0603-22nF-50V Cap

CAP CER 22NF 50V NP0 5% 0603 , TDK

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 391 Gói(10pcs)

0603-22nF-50V Cap

0603-1.5pF-50V Cap

CAP CERM 1.5PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3994 Gói(10pcs)

0603-1.5pF-50V Cap

0603-2pF-50V Cap

CAP CERM 2PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3998 Gói(10pcs)

0603-2pF-50V Cap

0603-10pF-50V Cap

CAP CERM 10PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3944 Gói(10pcs)

0603-10pF-50V Cap

0603-22pF-50V Cap

CAP CERM 22PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3962 Gói(10pcs)

0603-22pF-50V Cap

0603-15pF-50V Cap

CAP CERM 15PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3974 Gói(10pcs)

0603-15pF-50V Cap

0603-47pF-50V Cap

CAP CERM 47PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3999 Gói(10pcs)

0603-47pF-50V Cap

0603-68pF-50V Cap

CAP CERM 68PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 4000 Gói(10pcs)

0603-68pF-50V Cap

0603-220pF-50V Cap

CAP CERM 220PF 5% 50V NP0 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3954 Gói(10pcs)

0603-220pF-50V Cap

0603-680pF-50V Cap

CAP CER 680pF 50V NP0 20% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3999 Gói(10pcs)

0603-680pF-50V Cap

0603-1nF-50V Cap

CAP CER 1000PF 50V NP0 5% 0603

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 3907 Gói(10pcs)

0603-1nF-50V Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support