Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...

0510 1W Inductors (2)

List_product List_gallery

470UH 0510 10%

470uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x10mm Inductor, 1W

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 470 Cái

470UH 0510 10%

100UH 0510 10%

100uH 10%, IDC= 300mA, Size 05x11.5mm Inductor, 1W

Giá: 1,100 đ/Cái

Còn: 313 Cái

100UH 0510 10%
Thegioiic-live-support