Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0402 Ceramic Capacitor (19)

List_product List_gallery

1.5pF 50V 0402 Cap

1.5pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 400 Gói(10pcs)

1.5pF 50V 0402 Cap

4.7pF 50V 0402 Cap

4.7pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 495 Gói(10pcs)

4.7pF 50V 0402 Cap

22pF 50V 0402 Cap

22pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 380 Gói(10pcs)

22pF 50V 0402 Cap

33pF 50V 0402 Cap

33pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 478 Gói(10pcs)

33pF 50V 0402 Cap

100pF 50V 0402 Cap

100pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 447 Gói(10pcs)

100pF 50V 0402 Cap

330pF 50V 0402 Cap

330pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 495 Gói(10pcs)

330pF 50V 0402 Cap

470pF 50V 0402 Cap

470pF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 494 Gói(10pcs)

470pF 50V 0402 Cap

1nF 50V 0402 Cap

1NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 390 Gói(10pcs)

1nF 50V 0402 Cap

1.5nF 50V 0402 Cap

1.5NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 495 Gói(10pcs)

1.5nF 50V 0402 Cap

2.2nF 50V 0402 Cap

2.2NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 483 Gói(10pcs)

2.2nF 50V 0402 Cap

4.7nF 50V 0402 Cap

4.7NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 494 Gói(10pcs)

4.7nF 50V 0402 Cap

10nF 50V 0402 Cap

10NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 992 Gói(10pcs)

10nF 50V 0402 Cap

22nF 50V 0402 Cap

22NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 492 Gói(10pcs)

22nF 50V 0402 Cap

100nF 50V 0402 Cap

100NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 845 Gói(10pcs)

100nF 50V 0402 Cap

150nF 50V 0402 Cap

150NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 993 Gói(10pcs)

150nF 50V 0402 Cap

220nF 50V 0402 Cap

220NF 5% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Liên hệ đặt hàng

220nF 50V 0402 Cap

330nF 50V 0402 Cap

330NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 995 Gói(10pcs)

330nF 50V 0402 Cap

470nF 50V 0402 Cap

470NF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 935 Gói(10pcs)

470nF 50V 0402 Cap

10uF 50V 0402 Cap

10uF 10% 50V CERM CHIP 0402 SMD CAP

Giá : 4,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 381 Gói(10pcs)

10uF 50V 0402 Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Thegioiic-live-support