Phone

(8)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0 item(s)

Giỏ hàng trống

Danh Mục
Sản phẩm mới
Đang tải...
Sản phẩm đã xem

0402 Ceramic Capacitor (16)

List_product List_gallery

0402-100nF-50V Cap

CAP CER 100nF 50V 10% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 906 Gói(10pcs)

0402-100nF-50V Cap

0402-10nF-50V Cap

CAP CER 10nF 50V NP0 10% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 993 Gói(10pcs)

0402-10nF-50V Cap

0402-470nF-10V Cap

CAP CER 470nF 10V NP0 10% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 995 Gói(10pcs)

0402-470nF-10V Cap

0402-330nF-50V Cap

CAP CER 330NF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 995 Gói(10pcs)

0402-330nF-50V Cap

0402-150nF-50V Cap

CAP CER 150NF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 993 Gói(10pcs)

0402-150nF-50V Cap

0402-22nF-50V Cap

CAP CER 22nF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 995 Gói(10pcs)

0402-22nF-50V Cap

0402-470nF-50V Cap

CAP CER 470nF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9995 Gói(10pcs)

0402-470nF-50V Cap

0402-1.5nF-50V Cap

CAP CER 1500PF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9995 Gói(10pcs)

0402-1.5nF-50V Cap

0402 4.7nF 50V Cap

CAP 4.7nF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9994 Gói(10pcs)

0402 4.7nF 50V Cap

0402-2.2nF-50V Cap

CAP CER 2200PF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9984 Gói(10pcs)

0402-2.2nF-50V Cap

0402-1nF-50V Cap

CAP CER 1000PF 50V NP0 5% 0402

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 10000 Gói(10pcs)

0402-1nF-50V Cap

0402-470pF-50V Cap

CAP 470PF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9994 Gói(10pcs)

0402-470pF-50V Cap

0402-330pF-50V Cap

CAP 330PF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9995 Gói(10pcs)

0402-330pF-50V Cap

0402-100pF-50V Cap

CAP 100PF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9962 Gói(10pcs)

0402-100pF-50V Cap

0402-33pF-50V Cap

CAP 33PF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9979 Gói(10pcs)

0402-33pF-50V Cap

0402-4.7PF-50V Cap

CAP 4.7PF 50V CERM CHIP 0402 SMD

Giá : 2,000 đ/Gói(10pcs)

Còn : 9995 Gói(10pcs)

0402-4.7PF-50V Cap
Thiết kế website - dịch vụ website
Bình chữa cháy
Thegioiic-live-support