Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Trang Chủ > Thông tin > Tin Công Nghệ > Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)

Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)

    • Chỉnh đồng hồ ở thang X 1 Ω
    • Đo vào hai đầu các đi ốt, đảo chiều que đo- Nếu đo thấy một chiều lên kim, đảo chiều que đo thấy không lên kim => là đi ốt tốt
      - Nếu cả hai chiều đo kim lên hết thang đo (=0Ω ) là đi ốt bị chập
      - Nếu cả hai chiều đo không lên kim => là đi ốt bị đứtĐo kiểm tra các đi ốt trong cấu đi ốt chỉnh lưu


Kết quả đo ở trên cho thấy.
- Đi ốt D1 bình thường
- Đi ốt D2 bị chập
- Đi ốt D3 bị đứt

Nguồn: hocnghe.com.vn

Phản hồi
0 phản hồi về "Đo kiểm tra cầu Đi ốt chỉnh lưu (không cắm điện)".

Đăng phản hồi

Mã xác nhận*

9CtzeO  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Thegioiic live support