Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

Avatar

Kit ST Nucleo F401RE là bo phát triển mới của ST dùng vi điều khiển STM32F401RET6

Vũ Ngọc Hoài - 29/05/2015

Kit ST Nucleo F401RE là bo phát triển mới của ST dùng vi điều khiển STM32F401RET6

Các bạn có thể tham khảo thêm link bên dưới:
STM32 MCU Nucleo - STMicroelectronics
NUCLEO-F401RE | mbed

Giới thiệu bộ kit ST Nucleo F401RE cho họ vi điều khiển STM32 - Kit phát triển mới của ST tương thích Arduino, mbed


Còn đây là link file mạch nguyên lý và mạch in vẽ trên Altium Designer:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/layouts_and_diagrams/schematic_pack/nucleo_64pins_sch.zip

Board ST Nucleo F401RE các bạn vẫn có thể viết code trên KeilC hay IAR,... như các board dòng STM32F4 Discovery. Tuy nhiên Board ST Nucleo F401RE các bạn có thể viết code trực tiếp trên trang : mbed | welcome hỗ trợ tốt đa cho người lập trình. Có thể xem dòng ST Nucleo là Arduino của STM32
Hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cách viết code trên mbed | welcome .

1. Đầu tiên vào trang : mbed | welcome và chọn "Developer Site"


Screenshot (3). 

2. Sau đó đăng ký 1 tài khoản:

Screenshot (4). 

3. Sau khi đã đăng ký tài khoản xong. Tiếp tục chọn mục Platforms, ở đây sẽ hiện ra tất cả các board được hỗ trợ trên trang mbed:

Screenshot (8). 

4. Tìm và chọn ST Nucleo F401RE:

Screenshot (9). 

5. Sau đó chọn mục Compiler:

Screenshot (10). 

6. Đây là giao diện lập trình:

Screenshot (11). 

7. Tạo 1 Project mới:

Screenshot (12). 

8. Ở mục Platforms : chọn Board bạn muốn viết code
Template: Nếu bạn chọn mục Empty Program thì bạn tạo 1 Project mới rỗng, nếu bạn chọn vào mục khác sẽ có code mẫu.
Program Name: Nơi đặt tên cho Project của bạn.
Sau đó chọn OK.

Screenshot (13). 

9. Add thư viện mbed:

Screenshot (19). 

Screenshot (14). 

Screenshot (15). 

10. Tạo file main.cpp

Screenshot (16). 

Screenshot (17). 

Screenshot (18). 

11. Build code ở mục Compile:

Screenshot (20). 

12. Nếu bạn muốn viết code offline thì kích chuột pải vào tên Project và chọn Export Program :

Screenshot (21). 

13. Chọn trình biên dịch mà bạn sử dụng, ở đây mình dùng KeilC:

Screenshot (22). 

14. Sau khi tải về, bạn build chương trình trên KeilC mà bị lỗi thì bạn chọn chip lại là STM32F401RETx:

Screenshot (23).

 

Nguồn: Cơ điện tử việt nam

Phản hồi(0)
Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Phản Hồi Mới
    Đang tải...
Thegioiic live support