Phone

(28)3896.8699-0972924961

Giỏ hàng 0

Giỏ hàng trống

No avatar 100

Chuẩn SIP

le_hieu_29 - 16/03/2012

Giới thiệu tóm tắt về SIP 

SIPSession Initiation Protocol / Giao thức khởi tạo phiên (IETF 3261) là tiêu chuẩn được áp dụng phổ biến trong hoạt động truyền thông VoiIP. Giao thức này chủ yếu dùng để thiết lập và phân tách các cuộc gọi điện thoai. 

Hình 1 mô tả (ở mức cao) các tin nhắn SIP được thay đổi trong một cuộc gọi:

 

 

 Chuẩn SIP.jpg

Hình 1: Cài đặt và phân tách cuộc gọi SIP

 

Trong bước 1, thiết bị của người dùng (trong thuật ngữ của SIP gọi là một User Agent) đăng ký với tổ chức cấp phát và quản lý tên miền. Các tổ chức này có trách nhiệm duy trì cơ sở dữ liệu của thông tin đăng ký tương ứng của từng domain. Phần đăng ký người dùng trong VoiIP là cần thiết vì nó cung cấp phương tiện định vị và liên hệ với nhóm từ xa. Chẳng hạn khi A muốn liên lạc với B anh ta sẽ gửi yêu cầu INVITE tới mộtProxy Server/ Máy chủ Proxy. Proxy server này có trách nhiệm định hướng cho các tin nhắn SIP và cấp phát các đăng ký. Khi proxy server nhận một yêu cầu INVITE, nó cố gắng xác định vị trí nhóm gọi và sắp đặt chương trình cho người gọi. Nó sẽ thực hiện một số bước như tìm kiếm tên miền DNS- Domain Name Service/ Hệ thống dịch vụ tên miền và định hướng các tin SIP khác nhau (tạm thời và mang tính chất thông tin). Đây là bước sẽ bị khai thác bởi kiểu tấn công chiếm quyền điều khiển đăng ký, như chúng ta đã nhìn thấy sơ lược trong phần đăng ký thiết bị ở bước một của hình minh hoạ.

Phản hồi(0)
Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Phản Hồi Mới
    Đang tải...
Thegioiic live support